Viðarkyndistöð opnuð á Hallormsstað

Fimmtudaginn 19. nóvember verður formlega opnuð viðarkyndistöð á Hallormsstað á Fljótsdalshéraði. Kyndistöðin er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Notað er viðarkurl úr næsta nágrenni til upphitunar á grunnskóla, hússtjórnarskóla, íþróttahúsi, sundlaug og hóteli á Hallormsstað, í fyrsta áfanga verkefnisins.

Verkefnið hefur verið í undirbúningi í nokkur ár og er það fyrirtækið Skógarorka ehf. sem hefur veitt því forstöðu. Fjölmargir aðilar hafa komið að uppbyggingu stöðvarinnar.

Með tilkomu kurlhitaveitu skapast störf í nálægum skógum við skógarhögg og vinnslu.  Kurlhitaveitan kaupir hráefni af skógarbændum og skapar þar með markað fyrir annars verðlitla afurð (grisjunarvið).

Með verkefninu eykst verðmætasköpunin í skógrækt þar sem til verður markaður fyrir nýja afurð á Íslandi,  þ.e. afurðir fyrstu grisjunar til orkuframleiðslu. Það hefur mikla þýðingu fyrir skógræktargeirann í heild sinni. Verkefnið stuðlar að grisjun skóganna og þá um leið verðmætara timbri síðar meir. Einnig nýtast vel hirtir skógar betur til útivistar. Verkefnið krefst þess að vinnubrögð við skógrækt halda í við tæknilegar framfarir. 

Kurlhitaveitur hafa síðustu ár verið að ryðja sér til rúms víða um heim sem umhverfisvænn (kolefnishlutlaus) orkugjafi. Í Evrópu er eftirspurn eftir timbri sem orkugjafa orðin mjög mikil. Með kurlhitaveitu á Hallormsstað er lagður grunnur að sjálfbæru samfélagi sem nýtir sitt nánasta umhverfi til orkugjarfar. Vert er að benda á að hluti þeirrar orku sem hingað til hefur verið notuð til kyndingar á Hallormsstað er mengandi jarðefnaeldsneyti, en t.d. voru rúmlega 13.000 lítrar af olíu notaðir fyrir grunnskólann á Hallormsstað árið 2008.

Ítarlegri upplýsingar um verkefnið má t.d. finna á www.skogarorka.is