Bæjarráð

Byggðarráð Fljótsdalshéraðs kallast bæjarráð. Um réttindi skyldur og verkefni þess er fjallað í 35. og 36. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og í V. kafla samþykktar um stjórn og fundarsköp Fljótsdalshéraðs.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs er skipað 3 fulltrúum sem kjörnir eru af bæjarstjórn í hlutfallskosningu. Einnig eiga framboð sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn en fá ekki kjörinn fulltrúa í bæjarráð, rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið. Eiga þeir þar sæti með fullt málfrelsi og tillögurétt en greiða ekki atkvæði. Áheyrnarfulltrúar í bæjarráði njóta sömu launakjara og kjörnir fulltrúar í ráðið gera. Aðal- og varabæjarfulltrúar á sama framboðslista og bæjarráðsfulltrúi eru varamenn viðkomandi í bæjarráði í þeirri röð sem þeir skipuðu listann. Formaður bæjarráðs gerir tillögu að dagskrá bæjarráðsfunda í samráði við bæjarstjóra, boðar til funda, og stýrir þeim.

Bæjarráð fundar að jafnaði hvern mánudag, þó ekki oftar en 4 sinnum í hverjum mánuði, utan sumar- og jólaleyfa. Helstu málaflokkar sem heyra undir bæjarráð eru fjármál sveitarfélagsins, ráðstöfun eigna sveitarfélagsins, samstarf sveitarfélaga á ýmsum sviðum og helstu hagsmunamál sveitarfélagsins út á við. Þá fer bæjarráð með málefni fyrirtækja og félaga sem sveitarfélagið á eignarhlut í, þar á meðal Hitaveitu Egilsstaða og Fella.

Samþykkt um stjórn og fundarsköp Samþykkt um stjórn og fundarsköp

pdf merki Launakjör bæjarfulltrúa og nefndafólks

Nafn Staða Netfang

Bæjarráð - aðalmenn

Bæjarráð - varamenn

Starfsmenn bæjarráðs