Um heilsueflandi samfélag

Fljótsdalshérað er eitt af þeim sveitarfélögum sem undirritað hefur samstarfssamning við Embætti landlæknis um verkefnið Heilsueflandi samfélag.

Heilsueflandi samfélag...

...leggur áherslu á að heilsa og líðan allra íbúa sé höfð í fyrirrúmi í allri stefnumótun.
...leggur áherslu á að bæta félagslegt og manngert umhverfi íbúa.
...dregur úr ójöfnuði.
...leggur áherslu á margskonar forvarnar- og heilsueflingarstarf.
...nær til allra aldurshópa í samfélaginu m.a. í gegnum heilsueflandi leik-, grunn- og framhaldsskóla, vinnustaði og starf eldri borgara.
...leitast við að ná til allra hagsmunahópa í samfélaginu.
...gætir að áhrifum á heilsu og líðan í allri stefnumótun.
...stefnir að því að auka ánægju, hamingju og heilsuhreysti sem allra flestra íbúa.
...gerir samfélagið í heild enn eftirsóknarverðara, hagkvæmara, öruggara, sjálfbærara og skilvirkara.
...velur sína nálgun í vegferðinni til heilsueflingar, eftir áherslum, áhuga og markmiðum.
...er mótað af stjórnsýslu, einstaklingum og umhverfi.
...hugar að skipulagi og hönnun sem ýtir undir hreyfingu, t.d. með göngu- og hjólreiðastígum, grænum svæðum og leiksvæðum.
...tryggir gott framboð og aðgengi að skipulagri hreyfingu fyrir íbúa á öllum aldri.
...býður íbúum tækifæri til að þroskast í leik og starfi.

Dæmi um það sem getur haft áhrif á heilsuhegðun fólks:
Aðbúnaður eldri borgara.
Aðgengi að byggingum og þjónustu.
Áfengis-, tóbaks og vímuefnaforvarnir.
Félagsleg þjónusta.
Fjölskylda og vinir.
Forvarnir og öryggismál.
Heilbrigðisþjónusta.
Hönnun hverfa og bygginga.
Opinberar ráðleggingar.
Samgöngur.
Skipulagsmál almennt.
Skólasamfélagið.
Stjórnsýslan.
Umhverfið.
Æskulýðs- og íþróttastarf.

Hægt að er koma með ábendingar og hugmyndir fyrir verkefnið á emailið heilsueflandi@fljotsdalsherad.is

Síðast uppfært 21. júní 2017