Vatni hleypt úr Hálslóni

Fyrirhugað er að hleypa vatni úr Hálslóni 3. júlí n.k., klukkan 10.00. Þetta er gert vegna þess að Hálslón fyllist fyrr en æskilegt þykir og því gert í öryggisskyni til að halda fyllingarhraðanum niðri.

Aðgerðin felst í því að opna þarf botnrásir og mun því vatnsmagn í farvegi Jökulsár á Dal aukast um 150-300 m3/s. Unnið er eftir ákveðnu verklagi við opnunina og reynt að draga úr flóðtoppi sem mest má en óhjákvæmilega verður vatnshæðaraukning í farvegi töluverð. Rennslið í árfarveginum eykst umtalsvert en nálgast samt aldrei meðalrennsli í Jöklu og vatnsmagn við Hjarðarhaga verður verulega minna en svarar til meðalrennslis í Jöklu á þessum árstíma fyrir virkjun. Vatnið sem hleypt er af lóninu er tekið 5 metrum fyrir neðan intaksopið virkjunarinnar eða í 525 m.h.y.s., svo ekki er um að ræða vatn í botni lónsins.