Ungmennaþing

Mynd frá Sigurlaugu Þórsdóttur tekin á þinginu
Mynd frá Sigurlaugu Þórsdóttur tekin á þinginu

Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs hélt sitt árlega ungmennaþing 4. apríl 2019 í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Var yfirskrift þingsins í ár „Ég vil móta mína eigin framtíð“ og sóttu það ríflega 100 ungmenni.

Sigurbjörg Lovísa Árnadóttir, sem er bæði fyrrum ungmennaráðsmeðlimur og nemi í ME, stýrði þinginu og sá til þess að allt færi skynsamlega fram og héldist á réttum tíma. Sigurbjörg minnti gesti þingsins á það hversu miklu máli ein rödd, og rödd ungmenna, getur skipt og hvatti til þess að nýta tækifærin sem gæfust til að láta sína rödd heyrast og eins að búa þau tækifæri til sjálf.

Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, ávarpaði þingið og ræddi mikilvægi þess að ungmenni hefðu aðkomu að stjórnsýslunni og skipulagi sveitarfélaga.

Páll Líndal, umhverfissálfræðingur, hélt magnað erindi um það hvernig aðalskipulag, sálfræði og heimsmarkmiðin haldast í hendur og kom auk þess inn á það hvernig nauðsynlegt er að horfa á aðalskipulag sem drauma framtíðarsýn sveitarfélagsins.

Það voru svo meðlimir ungmennaráðs sem sáu um að stýra vinnu þinggesta undir styrkri leiðsögn Tinnu Halldórsdóttur, sérfræðings hjá Austurbrú.

Til viðbótar við öfluga vinnu gesta ungmennaþings hafði ungmennaráð Fljótsdalshéraðs búið til spurningakönnun til að kanna viðhorf til ýmissa atriða sem tengjast sveitarfélaginu. Úr könnuninni fengust 109 svör og er áhugavert að rýna í niðurstöður hennar. 75% ungmenna sem svöruðu könnuninni eru mjög ánægð eða ánægð með að búa á Fljótsdalshéraði í dag en þó sér einungis um fjórðungur fram á að búa hér í framtíðinni og þriðjungur þinggesta er ekki búin að ákveða sig. Ungmennaráð fagnar þeirri niðurstöðu að langstærstur hluti ungmenna virðist sátt við að búa í sveitarfélaginu en sú staðreynd að enn eru svo mörg óviss um framtíðarbúsetu sýnir fram á nauðsyn þess að veita ungmennum og ungu fólki tækifæri til þess að móta sína eigin framtíð.

Rúmlega helmingur svarenda notar strætó sjaldnar en einu sinni í mánuði, en mikill meirihluti vill þó nýta sér vistvænan samgöngumáta, þ.e. ganga, hjóla eða nýta almenningssamgöngur. 85% vilja til dæmis að vistvænn ferðamáti hafi forgang á undan einkabílnum. Þessar niðurstöður samræmast því sem fram kom í vinnu þingsins, en meðal aðgerða sem ungmenni vilja að ráðist sé í er betri snjómokstur á göngustígum, betra aðgengi að gangstígum og lýsingu á þeim.

Þriðjungi svarenda finnast grænu svæði Fljótsdalshéraðs aðlaðandi og 85% þeirra finnst mjög mikilvægt að þau séu aðgengileg fyrir alla. Í vinnu sýndu þinggestir áhuga á að vinna að uppbyggingu þessara svæða og gera þau aðgengilegri og meira aðlaðandi.  Mikið var rætt um bætta aðstöðu til íþróttaiðkunar eins og körfubolta, fótbolta og hjólreiða. Sorphirðumál voru mikið til umræðu, hvort sem það voru flokkunarmál eða mikilvægi þess að geta losað sig við rusl í ruslatunnur á gangi um bæinn. Ýmsar hugmyndir um aukna afþreyingu komu fram í vinnuhópunum og helst var lögð áhersla á bíóhús og aukna listviðburði. Ungmennaráð skorar á einstaklinga að skoða þá möguleika sem eru í boði til að koma svoleiðis starfsemi á fót.

Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs þakkar kærlega þeim ungmennum sem tóku þátt í þinginu í ár og þakkar einnig grunnskólum sveitarfélagsins og Menntaskólanum á Egilsstöðum fyrir það að gera ungmennunum kleift að taka þátt í svo mikilvægri vinnu.

Þá þakkar ráðið Sigurbjörgu Lovísu, Páli Líndal og Tinnu kærlega fyrir sinn hlut í að gera ungmennaþing 2019 alveg einstakt og fyrir að gera sitt til að hvetja ungt fólk til þátttöku. Þá kann ungmennaráð Menntaskólanum á Egilsstöðum bestu þakkir fyrir aðstoð og aðstöðu og ekki síst elsku, besta Árna Ólasyni sem alltaf er boðinn og búinn að redda, hjálpa og gera það sem þarf að gera.