Tómstundaframlag tekið upp - Rozrywka rekreacyjna odbędzie się w Fljótsdalshéraði w 2018 roku

Á fundi bæjarstjórnar þann 17. janúar 2018 voru reglur um tómstundaframlag til barna á Fljótsdalshéraði samþykktar samhljóða. Verður tómstundaframlagið að hámarki 15.000 krónur á hvert barn, 4-16 ára, þ.e. þau sem fædd eru á árunum 2002-2014.

Markmið framlagsins er að hvetja börn og ungmenni til taka þátt í skipulögðu og heilbrigðu íþrótta- og tómstundastarfi við sitt hæfi, óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum.

Til skipulagðs íþrótta- og tómstundastarfs telst það starf sem nær yfir samtals 10 vikur að lágmarki og er undir leiðsögn hæfra þjálfara/starfsfólks/kennara, á vegum viðurkenndra félaga, fyrirtækja, skóla eða annarra stofnana sem reka slíka starfsemi í sveitarfélaginu. Undir það falla t.d. íþróttir, listir, tónlistarnám og námskeið eða starf á vegum annarra tómstundafélaga.

Greiðslur tómstundaframlagsins  fara fram þrisvar sinnum á ári, í júní, september og í desember í samræmi við framlagðar kvittanir.

Hér er hægt að sjá reglur um tómstundaframlagið  á heimasíðu sveitarfélagsins og umsóknareyðublað er hér

Rozrywka rekreacyjna odbędzie się w Fljótsdalshéraði w 2018 roku

Na posiedzeniu rady miejskiej w dniu 17 stycznia 2018 r. Zasady dotyczące spędzania wolnego czasu dla dzieci w Fljótsdalshérað zostały zatwierdzone jednogłośnie. Czas wolny wyniesie do 15.000 ISK na dziecko w wieku 4-16 lat, tj. osoby urodzonej w latach 2002-2014.

Celem tego wkładu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w zorganizowanych i zdrowych zajęciach sportowych i rekreacyjnych, niezależnie od ich sytuacji ekonomicznej lub społecznej.

W przypadku zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych jest to termin obejmujący łącznie 10 tygodni i pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera / personelu / nauczyciela, przez uznaną firmę, firmy, szkoły lub inne organizacje prowadzące takie działania na terenie gminy. Do tego zalicza się np. sport, sztuka, edukacja muzyczna i kursy lub praca podejmowana przez inne kluby rekreacyjne.

Płatności będą dokonywane trzy razy w roku, w czerwcu, wrześniu i grudniu zgodnie z przedstawionymi pokwitowaniami.

Tu można zobaczyć zasady dotyczące czasu wolnego, a formularz wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy.