Sumarvinna - Flokksstjórar í Vinnuskólann

Í sumar verður starfræktur vinnuskóli á vegum Fljótsdalshéraðs. Við ráðningar í stöður flokksstjóra er litið til þess hvort umsækjendur:
• Gefi leyfi fyrir að upplýsinga um þá sé afl að úr sakaskrá, sbr. 3.-4. mgr. 10. gr. laga nr.70/2007 og uppfylli þau skilyrði sem koma fram í 2. mgr. 10. gr. sömu laga.
• Hafi góða færni í samskiptum og hæfni til að stýra hópi af ungu fólki.
• Hafi reynslu af, og áhuga á, að vinna með og fræða ungt fólk.
• Séu reyklausir.
• Séu hæfir til að vera nemendum fyrirmynd hvað varðar heilbrigðan lífsstíl, stundvísi og tillitssemi.
• Hafi bílpróf.
• Séu sjálfstæðir, skipulagðir og sýni frumkvæði í starfi .
• Séu tuttugu ára eða eldri.
Starf flokksstjóra felst í að stjórna starfi hóps nemenda vinnuskólans, leiðbeina nemendum og fræða þá um rétt vinnubrögð og verkþætti í starfinu, halda skýrslu um mætingar og ástundun nemenda og vinna markvisst að því að efl a liðsheild og góða líðan nemenda í vinnuskólanum.

Nánari upplýsingar veitir undirritaður í síma 4 700 700 og á freyr@egilsstadir.is.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofum sveitarfélagsins og á heimasíðunni www.fljotsdalsherad.is. Umsóknum skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12  eða á netfangið freyr@egilsstadir.is.

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2014.


Verkefnastjóri umhverfismála