Styrkir til menningar-, íþrótta- og frístundamála

Fljótsdalshérað hefur auglýst eftir umsóknum um styrki bæði til menningarverkefna og til íþrótta- og frístundaverkefna. Umsóknarfrestur er til 25. febrúar og 1. mars, eftir því hvort sótt er um á sviði menningar eða íþrótta- og frístunda.

Hér koma auglýsingar frá menningarnefnd annrs vegar og íþrótta- og frístundanefnd hins vegar vegna styrkumsóknanna.

  

Auglýsing frá menningarnefnd Fljótsdalshéraðs.

Menningarnefnd Fljótsdalshéraðs auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Menningarsjóði Fljótsdalshéraðs.

Tilgangur sjóðsins er:

• Að styrkja menningarverkefni á Fljótsdalshéraði.
• Að leggja til framlag til kaupa á listaverkum fyrir Fljótsdalshérað.
• Að styrkja listamenn og fræðimenn og aðra þá sem stjórn sjóðsins ákveður hverju sinni.
• Að gera tillögu um kaup og viðhald á útilistaverkum.
• Að fjármagna þau sérverkefni sem sjóðsstjórn kann að ákveða hverju sinni.

Til að hljóta greiðslu úr sjóðnum þarf viðkomandi að hafa lögheimili á Fljótsdalshéraði eða hafi haft þar lögheimili á síðastliðnum tveimur árum og þá hið minnsta í tvö ár samfellt.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2008
Umsóknum skal skila á sérstöku eyðublaði til Menningarnefndar Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 Egilsstöðum eða á netfangið karen@egilsstadir.is.  Umsóknareyðublaðið er á heimasíðu sveitarfélagsins www.fljotsdalsherad.is, eða hér.

Úthlutunarreglurnar er hægt að skoða á heimasíðunni www.fjotsdalsherad.is eða hér.

Menningarnefnd Fljótsdalshéraðs.


Auglýsing frá íþrótta- og frístundanefnd Fljótsdalshéraðs.

Íþrótta- og frístundanefnd Fljótsdalshéraðs auglýsir eftir umsóknum um styrk.

Um styrkinn geta sótt félög og aðilar sem sinna íþrótta-. tómstunda- og æskulýðsstarfi í sveitarfélaginu eða hafa með höndum aðra sambærilega starfsemi.

Umsókn skal fylgja:
• Yfirlit yfir fjárhagsstöðu umsækjanda, og deilda hans ef við á, fyrir síðastliðið ár.
• Yfirlit yfir fjölda virkra iðkenda og kyn- og aldursskiptingu þeirra.
• Fjárhagsáætlanir umsækjanda, og deilda hans ef við á, fyrir árið 2008.
• Áætlanir umfang starfsins.

Við úthlutun verður einnig litið til:
• Markmiða umsækjanda í æskulýðsstarfi.
• Menntunar og reynslu leiðbeinenda, ásamt markmiðum með starfi þeirra.
• Fjölbreytni og umfangs verkefna.
• Virkni félagslegs starfs.

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2008.

Umsóknir skal senda á sérstökum eyðublöðum til Íþrótta- og frístundanefndar Fljótsdalshéraðs, Lyngási 12, 700 Egilsstöðum eða á netfangið karen@egilsstadir.is.  Umsóknareyðublaðið er á heimasíðu sveitarfélagsins www.fljotsdalserad.is, eða hér.

Úthlutunarreglurnar er hægt að skoða á heimasíðunni www.fljotsdalserad.is eða hér.

  

Íþrótta- og frístundanefnd Fljótsdalshéraðs.