Ræsing í Fljótsdalshéraði

Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samstarfi við sveitarfélagið Fljótsdalshérað og Alcoa leitar að góðum viðskiptahugmyndum sem auka við flóru atvinnulífs í sveitarfélaginu. Einstaklingar, hópar og fyrirtæki eru hvött til þess að senda inn viðskiptahugmyndir og sækja um þátttöku í verkefninu. Dómnefnd velur umsóknir til áframhaldandi þróunar og fullbúin viðskiptaáætlun er unnin, með það í huga að verkefnið sé tilbúið til fjárfestakynningar og reksturs.

Þátttakendur fá 12 vikur til að vinna viðskiptaáætlun fyrir verkefnin sín en á þeim tíma fá aðstandendur verkefnanna mikinn stuðning verkefnisstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar við gerð viðskiptaáætlunarinnar og hugsanlega við vöruþróun og frumgerðasmíði.

Gildar umsóknir
Allir geta sótt um þátttöku í verkefninu. Verkefnið leggur áherslur á viðskiptahugmyndir sem;
• Fela í sér nýsköpun, þ.e.a.s. nýja eða endurbæta vöru, þjónustu, aðferðafræði eða framleiðsluaðferð
• Eru atvinnuskapandi á Fljótsdalshéraði
• Hvetja til rannsóknartengdrar nýsköpunar
• Auka framboð á atvinnu fyrir fólk með háskólamenntun
• Eru ekki í beinni samkeppni við önnur fyrirtæki á svæðinu
• Teymið bak við hugmyndina sé hæft og tilbúið að vinna að hugmyndinni
• Eru tæknilega framkvæmanlegar á þessum tímapunkti
• Hafa raunverulegan markhóp sem hægt er að sækja á
Verkefnastjórn frá samstarfsaðilum verkefnisins velur úr umsóknum og ræsir þær bestu til frekari vinnslu.
Verkefnastjórn getur hafnað öllum umsóknum og valið að; auglýsa verkefnið upp á nýtt, fela verkefnisstjóra að vinna með umsækjendum við að bæta umsóknir eða hvetja til samstarfs einstaklinga, fyrirtækja eða hópa til að styrkja umsóknirnar og verkefnin.

Verðlaun
Einungis verkefni sem fullklára viðskiptaáætlun eiga rétt á verðlaunum. Sigurvegari hlýtur allt að 1 milljón í verðlaun. Dómnefnd getur úrskurðað að engin viðskiptaáætlun hljóti fyrsta sætið eða að deila eigi fyrstu verðlaunum á fleiri þátttakendur.

Þróunarpottur
Þær viðskiptahugmyndir sem dómnefnd velur að ræsa, geta fengið úthlutun úr þróunarpotti verkefnisins. Tvær milljónir eru í þróunarpottinum sem ætlaður er til að standa straum af kostnaði við gerð viðskiptaáætlana. Verkefnastjórn metur þörf verkefnanna fyrir fjármagn og úthlutar.
Þróunarpotturinn getur til dæmis styrkt viðskiptahugmyndir vegna;
• Kaupa á markaðsgögnum
• Efniskostnaðar við smíði á frumgerðum
• Kostnaðar við tæknilega ráðgjöf
• Kostnaðar við minniháttar aðkeypta þjónustu (t.d. innihalds rannsóknir)
• Kostnaðar við grafíska uppsetningu og myndvinnslu
• Ferðakostnaðar við öflun gagna fyrir viðskiptaáætlunina

Nánari upplýsingar
Anna Guðný Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar, veitir allar frekari upplýsingar um verkefnið í síma 522 9431 eða á netfanginu annagudny@nmi.is

Umsóknafrestur rennur út 10. mars 2016.