Informacja o wyborach 19 września

Wybory do samorządu lokalnego zrzeszonych gmin Borgarfjörður, Djúpivogur, Fljótsdalshérað oraz Seyðisfjörður odbędą się 19 września 2020 roku.

Łącznie zostanie wybranych jedenastu członków do samorządu lokalnego zrzeszonych gmin oraz ośmiu przedstawicieli i ośmiu zastępców w wyborach bezpośrednich do czterech lokalnych Rad Gmin:

Rada Gminy Borgarfjörður
Rada Gminy Djúpivogur
Rada Gminy Fljótsdalshérað
Rada Gminy Seyðisfjörður

Wybory do rady gminy nie będą ograniczały się jedynie do kandydatów biorących udział w kamapnii, ponieważ każdy elektor okręgu wyborczego będzie kwalifikował się do wyborów.
Głosowanie odbędzie się w następujących miejscach:
Borgarfjörður eystri: Biuro Hreppsstofan
Djúpivogur: Placówka socjalna Tryggvabúð
Fljótsdalshérað: Menntaskólinn w Egilsstaðir (szkoła średnia)
Seyðisfjörður: Ośrodek sportowy Íþróttamiðstöðin

Czym są rady gminy?

Rady gminy są stałymi komisjami społeczności lokalnej działającymi z polecenia samorządu. Każda rada gminy składa się z trzech radnych oraz osoby reprezentującej burmistrza danego obszaru.
Wyróżnia się następujące Rady Gminy:
a. Rada Gminy Borgarfjörður
b. Rada Gminy Djúpivogur
c. Rada Gminy Fljótsdalshérað
d. Rada Gminy Seyðisfjörður

Jurysdykcja każdej z Rad będzie obejmowała obszary samorządu lokalnego, tj. granice, które ludzie obecnie łączą z Borgarfjörður, Djúpivogur, Fljótsdalshérað i Seyðisfjörður.

Czym zajmuje się rada gminy?

Celem rady gminy jest zapewnienie ludności lokalnej możliwości zaangażowania się i podejmowania decyzji
w sprawach środowiska lokalnego. Rada realizuje zadania dotyczące poszczególnych miejscowości przydzielone jej przez samorząd lokalny.
Rada gminy może decydować o kwestiach dotyczących obszarów zamieszkałych i tym samym przedstawiać sprawy na posiedzeniach samorządu. Do jej głównych zadań należą: planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, zagadnienia dotyczące kultury, rolnictwa oraz opiniowanie lokalnych spraw i wydawanie pozwoleń.
Bardziej szczegółowy opis zadań rady gminy znajduje się w art.48 Statusu o Zarządzie i Procedurach posiedzeń Gminy, dostępnym na stronie www.svausturland.is

Kim są kandydaci do rady gminy?

Mieszkańcy właściwej części gminy, którzy znajdują się na listach wyborczych, mają zarówno prawo do głosowania, jak i do kandydowania do rady gminy. Oznacza to, że każda z osób znajdujących się na liście kandydatów w tym obszarze może zostać wybrana na przedstawiciela rady.
Osoby, które chcą kandydować w wyborach do rady gminy, nie muszą zgłaszać swojej kandydatury do Komisji Wyborczej, jednak wymagane jest, aby kandydaci na urząd zaprezentowali się wyborcom wybranej części gminy i przedstawili im najważniejsze punkty swojego programu. Ponieważ wyborcy muszą wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby na którą głosują na karcie wyborczej, ważne jest, aby podane informacje były ogólnodostępne.

Czy mogę kandydować do władz samorządowych i do rady gminy?

Tak, dopuszczalne jest kandydowanie zarówno do władz samorządowych i do rady gminy, jak również zasiadanie w obu radach.

Jak wybierany jest samorząd do rady gminy?

Rada gminy składa się z trzech radnych. W każdej radzie pracuje również osoba, która reprezentuje burmistrza na danym terenie.
W wyborach do rady gminy dwóch radnych i dwóch zastępców zostaje wybranych bezpośrednio przez mieszkańców danego obszaru. Wybory te odbywają się równolegle z wyborami samorządowymi. Każdy wyborca wybiera jednego, głównego członka zarządu w wyborach do rady gminy. Wpisuje on na karcie wyborczej pełne imię i nazwisko oraz adres osoby, na którą chce oddać głos. Dwie osoby, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną wybrane na stanowisko głównego członka zarządu oraz zastępcy; odpowiednio do liczby oddanych głosów.
Samorząd lokalny wybiera radnego i zastępce, którzy są głównymi przedstawicielami samorządu. Ich wybór odbywa się na tym samym posiedzeniu, na którym samorząd wybiera radnych do stałych komisji i rad oraz przewodniczącego spośród stałych członków rady gminy.
Bardziej szczegółowy opis wyborów do rady gminy znajduje się w art.36 Statusu o Zarządzie i Procedurach posiedzeń Gminy, dostępnym na stronie www.svausturland.is

Jak wygląda karta wyborcza?

Karta wyborcza w wyborach do rady gminy jest przejrzysta i łatwa jeżeli chodzi o jej uzupełnienie. Wyborca wpisuje pełne imię i nazwisko oraz adres osoby, którą wybiera. Na karcie do głosowania należy wpisać tylko jedno nazwisko. Lista wyborców będzie dostępna w lokalu wyborczym, aby głosujący mogli sprawdzić kto ubiega się o stanowisko radnego.

Gdzie mogę zagłosować do rady gminy?

Wybory do rady gminy odbywają się równolegle z wyborami samorządowymi, dlatego lokale wyborcze są te same. Będą się one znajdowały w każdej części gminy zgodnie z pierwotnymi ustaleniami dotyczącymi granic gmin. Centralna Komisja Wyborcza przekaże bliższe informacje na temat lokali i okręgów wyborczych. Istnieje również możliwość głosowania poza okręgiem wyborczym, tj. w Urzędzie Wojewódzkim, w ambasadach,
w biurach gminy Borgarfjörður i Djúpivogur, oraz Bibliotece Publicznej w Egilsstaðir.

Liczenie głosów i wyniki

W lokalu wyborczym zostaną ustawione urny wyborcze przeznaczone na wybory do rady gminy. Liczenie głosów odbywa się pod nadzorem Centralnej Komisji Wyborczej. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w momencie ich dostępności.