Álögur vegna fasteignagjalda óbreyttar

Fundur var haldin í bæjarráði 14. janúar síðastliðinn. Það sem var meðal annars rætt á fundinum var starfs – og fjárhagsáætlun fyrir árið 2009. Þá lagði bæjarráð fram bókun sem varðar fræðasetur Háskóla Íslands á Egilsstöðum


Á fundinum fór Guðlaugur Sæbjörnsson, fjármálastjóri yfir þær breytingar sem eru lagðar til að verði gerðar á fjárhagsáætlun vegna ársins 2009 á milli fyrri og seinni umræðu. Bæjarráð lagði til í kjölfarið að álagningarprósentur fasteignagjalda verði óbreyttar frá því sem þær voru á síðasta ári. Þá leggur bæjarráð til að sex nefndir verði sameinaðar í þrjár á þann veg að byggingar – og skipulagsnefnd og fasteigna – og þjónustunefnd verði sameinaðar, íþrótta – og frístundanefnd og menningarnefn verði ein nefnd og að síðustu umhverfis – og náttúrverndarnefnd og dreifbýlis – og hálendisnefnd verði sameinaðar. Með þessu móti verður hægt að spara töluverða upphæð í kostnaði sem varðar stjórnsýsluna.

Á fundinum var einnig rætt um fræðasetur Háskóla Íslands á Egilsstöðum. Bæjarráð bókaði eftir þá umræðu að þau fögnuðu því að fjárframlög til verkefnisins frá ríkinu væru tryggð á árinu 2009. Væntingar væru miklar til starfsemi fræðaseturs HÍ á Egilsstöðum. Ómetanlegar rannsóknir og frumkvöðlastarf hafi fram á sambærilegum setrum sem skipti þróun byggðar og atvinnulífs í landinu afar miklu máli. Sveitarfélagið hafi í nokkur ár lagt áherslu á stuðning við fræðasetrið á Egilsstöðum og lítur á það sem mikilvægan lið í uppbyggingu Vísindagarðsins ehf., staðbundins háskólanáms og þess þekkingarsamfélags sem stefna sveitarfélagsins kveður á um.