Upplýsingar vegna Covid-19

Informacja dla mieszkańców wschodniej Islandii

Z powodu epidemii COVID-19 ważne jest, abyśmy my, mieszkańcy Wschodu, stali razem i brali pod uwagę dobro wszystkich w naszej społeczności. Policja, służby zdrowia i służby społeczne na tym obszarze dobrze znają swoich obywateli i starają się pomagać wszystkim w sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia.

Aby zapobiec by nikt nie został zapomniany, ktoś kto jest odizolowany / lub potrzebuje naszej pomocy, by nikt nie umknął naszej uwadze, zwracamy się do społeczeństwa, aby kontaktował się z sąsiadami i krewnymi i poinformował nas, jeśli istnieje podejrzenie, że ktoś potrzebuje naszego wsparcia.

Można się kontaktować z usługami socjalnymi Fljótsdalshérað pod numerem 470-0700 lub z usługami socjalnymi Fjarðabyggð pod numerem 470-9000.
Wszyscy jesteśmy obroną cywilizacji.

Policja na Wschodzie, Instytut Zdrowia na Wschodzie, służby społeczne Fljótsdalshérað i Fjarðabyggð


Notice to residents of Austurland/East Iceland

Because of the COVID-19 epidemic, it is important that we support each other and consider the well-being of everyone in our community. The police, the Health Directorate of East Iceland (HSA) and the social services in the area are well acquainted with their clients and will try to secure service to everyone.

In order to prevent anyone from being isolated and / or in need of service, we ask the public to follow up with neighbors and relatives and let us know if you think that someone needs our support.

You can contact Fljótsdalshérað Social Services at 470-0700 or Fjarðabyggð Social Services at 470-9000.

The police, the Health Directorate of East Iceland, the social services of Fljótsdalshérað and Fjarðabyggð