Upplýsingar vegna Covid-19

Sundlaugin á Egilsstöðum, Héraðsþrek og Bókasafn Héraðsbúa verða lokuð frá og með 24. mars.
Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið, í samræmi við tillögu sóttvarnalæknis, að takmarka samkomur enn frekar en áður vegna hraðari útbreiðslu Covid-19 í samfélaginu. Viðburðir þar sem fólk kemur saman verða takmarkaðir við 20 manns í stað 100 áður. Við öll mannamót þarf auk þess að tryggja að nánd milli manna verði yfir tveimur metrum. Ákvörðunin tekur gildi á miðnætti 23. mars.

Þetta hefur í för með sér að sundlaugum, líkamsræktarstöðvum, skemmtistöðum, spilasölum, spilakössum og söfnum skal lokað meðan á þessum takmörkunum stendur. Þetta þýðir einnig að starfsemi og þjónusta sem krefst mikillar nálægðar milli fólks eða skapar hættu á of mikilli nálægð er óheimil. Þar undir fellur allt íþróttastarf og einnig allar hárgreiðslustofur, snyrtistofur, nuddstofur og önnur sambærileg starfsemi. Þetta á einnig við um íþróttastarf þar sem notkun á sameiginlegum búnaði getur haft smithættu í för með sér, s.s. skíðalyftur.

Frekari upplýsingar á vef Stjórnarráðsins

Tighter restrictions on gatherings

The swimming pool at Egilsstadir, Héraðsþrek fitness center and the library will be closed from March 24th 2020.
The Minister of Health has decided, in accordance with the Chief Epidemiologist's proposal, to limit gatherings even further than before due to the faster spread of Covid-19 in the community. Events where people come together will be limited to 20 people instead of 100 before. In addition, we need to ensure that distance between people is more than two meters. The decision will take effect on midnight on March 23rd 2020.

This means that swimming pools, fitness centers, places of entertainment, arcades and museums should be closed during these restrictions. This also means that activities and services that require close proximity between people or create the risk of too close proximity are prohibited. This includes all sports activities and also all beauty salons, massage parlors and other similar businesses. This also applies to sports activities where the use of common equipment can pose a risk of contamination, e.g. ski lifts.