Fjárhagsáætlun 2015

Málsnúmer 201405038

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 256. fundur - 14.05.2014

Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri sat fundinn undir þessum lið og fór yfir vinnu og undirbúning við gerð fjárhagsáætlunar 2015. Deildarstjórar hafa skilað inn áætlunum fyrir sín svið til fjármálastjóra. Stefnt er að því að hægt verði að leggja endanlegan fjárhagsramma fram í bæjarstjórn á fyrri fundi hennar í júní.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 257. fundur - 28.05.2014

Guðlaugur kynnti stöðuna í frumáætlunargerð fjárhagsáætlunar 2015, en hann hefur nú tekið saman þær áætlanir sem komu frá nefndum og starfsmönnum.

Bæjarráð samþykkir samhljóða framlögð drög að fjárhagsáætlun 2015 fyrir sitt leyti og vísar þeim til bæjarstjórnar til frekari afgreiðslu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 198. fundur - 04.06.2014

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn framlagðan ramma að fjárhagsáætlun 2015 og vísar honum til endanlegar vinnslu í nefndum sveitarfélagsins á komandi hausti.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 262. fundur - 18.08.2014

Skoðuð áætlun um vinnu við gerð fjárhagsáætlunar 2015 og þriggja ára áætlunar, en líkt og á síðasta ári liggja nú fyrir frumáætlanir frá starfsmönnum stofnunum og nefndum. Verkefni haustsins verður svo að leggja lokahönd á þær áætlanir.

Bæjarráð samþykkir framlagða verkáætlun.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 263. fundur - 25.08.2014

Farið yfir vinnuplanið vegna gerðar fjárhagsáætlunar 2015, en í september verður aðal vinnan við hana í nefndum og hjá starfsmönnum.
Samkvæmt reglum eiga fjárhagsáætlanir sveitarfélaga að vera tilbúnar til afgreiðslu í bæjarstjórn í lok október.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 265. fundur - 08.09.2014

Guðlaugur Sæbjörnsson fór yfir undirbúning að gerð fjárhagsáætlunar 2015. Sérstaklega fór hann yfir fyrstu tekjuspá og þær forsendur sem hann notar við gerð hennar.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 268. fundur - 06.10.2014

Á fundinn mættu Guðmundur Kröyer form. atvinnu- og menningarnefndar og Adda Birna Hjálmarsdóttir form. íþrótta- og tómstundanefndar ásamt Óðni Gunnari Óðinssyni starfsmanni nefndanna og kynntu endurskoðuð drög að fjárhagsáætlunum nefndanna. Fóru þau yfir áherslur nefndanna og helstu frávik frá römmum og kynntu hagræðingar sem gerðar hafa verið til að ná þeim.

Síðan kom Helga Guðmundsdóttir fræðslufulltrúi og kynnti stöðu fræðslunefndar varðandi fjárhagsáætlunina.

Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri fór síðan yfir heildarmyndina á fjárhagsáætluninni eins og hún birtist þegar hann er búinn að setja saman áætlanir nefndanna.

Fjárhagsáætlun 2015 sett í áframhaldandi vinnslu.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 269. fundur - 13.10.2014

Á fundinum fór skrifstofustjóri yfir fjárhagsáætlun málaflokks 21, Sameiginlegan kostnað.

Liðnum vísað til næsta fundar bæjarráðs.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 270. fundur - 20.10.2014

Ómar Þröstur Björgólfsson og Árni Kristinsson mættu á fund og kynntu helstu atriði fjárhagsáætlunar umhverfis- og framkvæmdanefndar 2015.
Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri fór svo yfir nýjustu samantekt sína á fjárhagsáætlun 2015 og uppfærslu á tekjuspá ársins miðaða við nýjustu upplýsingar og forsendur.

Stefnt að því að bæjarráð afgreiði fjárhagsáætlunina á næsta fundi sínum til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 271. fundur - 27.10.2014

Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri lagði fram samantekin drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2015, en nú hafa nefndir afgreitt sínar áætlanir og vísað þeim til umræðu og frekari vinnslu hjá bæjarráði og bæjarstjórn.


Eftirfarandi tillaga lögð fram.

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn óbreytt álagningarhlutföll útsvars, fasteignaskatts og lóðarleigu fyrir árið 2015.
Útsvar verði 14,52%
Fasteignaskattur verði 0,5 % á A-lið sem er íbúðarhúsnæði, 1,32 % á B-lið sem er opinbert húsnæði og 1,65% af C-lið, sem er atvinnuhúsnæði.
Lóðarleiga verði 0,75% fyrir allar lóðir.

Bæjarráð leggur jafnfram til að afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega verði sem hér segir:
Hámarksafsláttur verði 61.000 kr.

Lágmarkstekjur einstaklings verði 2.343.000
og hámark verði 3.075.000

Lágmarkstekjur hjóna verði 3.296.000 og hámarkstekjur verði 4.174.000

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarráð samþykkir að vísa fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 ásamt þriggja ára áætlun áranna 2016 - 2018 til fyrri umræðu í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 206. fundur - 05.11.2014

Lögð fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2015, ásamt þriggja ára áætlun fyrir árin 2016 - 2018.

Til máls tóku: Björn Ingimarsson, sem kynnti fjárhagsáætlunina og lagði hana fram til fyrri umræðu. Aðrir sem til máls tóku undir þessum lið voru í þessari röð: Gunnhildur Ingvarsdóttir, sem bar fram fyrirspurn. Gunnar Jónsson, Björn Ingimarsson, sem svaraði fyrirspurn. Páll Sigvaldason, sem bar fram fyrirspurnir. Björn Ingimarsson, sem svaraði fyrirspurn, en hinni fyrirspurn Páls, varðandi kostnað við íþrótta- og tómstundanefnd, var vísað til bæjarráðs.

Eftirfarandi tillaga lögð fram.
Bæjarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2015, ásamt þriggja ára áætlun til síðari umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn.
Bæjarstjórn samþykkir jafnframt að boða til kynningarfundar um fjárhagsáætlunar 2015 miðvikudaginn 12. nóvember kl. 20.00.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 206. fundur - 05.11.2014

Tekin fyrir undir lið 1 í þessari fundargerð.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 206. fundur - 05.11.2014

Eftirfarandi tillaga lögð fram.

Að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn óbreytt álagningarhlutföll útsvars, fasteignaskatts og lóðarleigu fyrir árið 2015.
Útsvar verði 14,52%
Fasteignaskattur verði 0,5 % á A-lið sem er íbúðarhúsnæði, 1,32 % á B-lið sem er opinbert húsnæði og 1,65% af C-lið, sem er atvinnuhúsnæði.
Lóðarleiga verði 0,75% fyrir allar lóðir sveitarfélagsins.

Breytingar á reglum um afslátt af fasteignaskatti hjá Fljótsdalshéraði árið 2015.

Bæjarstjórn samþykkir að afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega verði sem hér segir:
Hámarksafsláttur verði 61.000 kr.

Lágmarkstekjur einstaklings verði 2.343.000
og hámark verði 3.075.000

Lágmarkstekjur hjóna verði 3.296.000 og hámarkstekjur verði 4.174.000

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Að öðru leyti er vísað til liðar 1 í þessari fundargerð.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 273. fundur - 10.11.2014

Tekin fyrir fjárhagsáætlun 2015 og þriggja ára áætlun 2016-2018, eins og bæjarstjórn vísaði henni til síðari umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn.

Bæjarráð leggur til að 410 þúsund kr. verði færðar af lið 06-02 íþrótta - og frístundanefnd og færðar á liðinn 06-89 önnur framlög.
Vegna fyrirspurnar vegna kostnaðar við fundi nefnda, verður tekið saman yfirlit yfir áætlaðan fundafjölda nefnda á næsta ári og kostnað við þá fyrir næsta bæjarráðsfund.

Farið yfir stöðu mála varðandi breytingar á gjaldskrám og nefndir hvattar til að ganga formlega frá þeim þannig að hægt verði að afgreiða þær sem mest samhliða fjárhagsáætlun.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 274. fundur - 17.11.2014

Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar voru lögð fram drög að gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu á Fljótsdalshéraði.

Eftirfarandi tillaga lögð fram.
Að tillögu Umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarráð eftirfarandi breytingar á gjaldskránni:

Sorphirðu- og sorpförgunargjald verður 24.253,- kr. á hverja íbúð í þéttbýli, á lögbýli og íbúðarhús utan þéttbýlis.

Gjald fyrir auka gráa tunnu (undir almennt sorp) verður 8.585,- kr/ár

Gjald fyrir úrgang sem komið er með til söfnunarstöðvar:
Grófur óflokkaður úrgangur 37,80,- kr/kg
Blandaður úrgangur 32,60,- kr/kg.
Seyra/úrgangur úr fituskiljum 5,60,- kr/kg
Endurvinnanlegt timbur 10,80,- kr/kg
Óendurvinnanlegt timbur 32,60,- kr/kg
Lífrænn úrgangur til jarðgerðar 22,50,- kr/kg
Kjöt og sláturúrgangur 22,50,- kr/kg
Heimilistæki o.fl. 0,00,- kr/kg
Bylgjupappi, dagblöð, tímarit, skrifstofupappír
og annar pappír ótækur til endurvinnslu 32,60,- kr/kg
Olíuúrgangur s.s. ódælanlegur úrgangur og
olíumengaður jarðvegur, tvistur o.fl. 20,00,- kr/kg
Ýmis spilliefni, s.s.málning, lyf, sprautunálar,
flugeldar, úðabrúsar 100,00,- kr/kg
Umbúðir spilliefnamerktar eða -mengaðar yfir 100 lítrum 6.627,- kr/stk
Umbúðir spilliefnamerktar eða -mengaðar undir 100 lítrum 1.658,- kr/stk.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Lögð eru fram drög að gjaldskrá vegna handsömunar og vörslu búfjár, sem samþykkt hafa verið af umhverfis- og framkvæmdanefnd.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Kostnaður vegna handsömunar og vörslu, þ.m.t. umsjón verks, vinna starfsmanna, aksturs- og flutningskostnaður:
kr. 7.000,- á hvern stórgrip.
Kr. 3.500,- á hverja kind.
Í þeim tilvikum þar sem Fljótsdalshérað hefur búfé í vörslu yfir 6 klukkustundir þá er kostnaður vegna vörslu, fóðrunar, brynningar og eftir atvikum hýsingar, þ.m.t. umsjón verks, vinna starfsmanns, aksturs- og flutningskostnaður:
kr. 15.000,- á hvern byrjaðan sólarhring vegna hvers stórgrips.
kr. 5.000,- á hvern byrjaðan sólarhring vegna hverrar kindar.

Bæjarráð samþykkir með handauppréttingu framlagða gjaldskrá og felur starfsmanni umhverfis- og framkvæmdanefndar að auglýsa gjaldskrána í B-deild Stjórnartíðinda.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 207. fundur - 19.11.2014

Til máls tóku: Björn Ingimarsson, sem lagði fram og kynnti fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2015 og þriggja ára áætlun áranna 2016 - 2018. og
Stefán Bogi Sveinsson,

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2015 eru eftirfarandi: ( Í þús. kr)

A-HLUTI

Tekjur:
Skatttekjur 1.771.168
Framlög Jöfnunarsjóðs 914.114
Aðrar tekjur 556.220
Samtals 3.241.502

Gjöld:
Laun og launatengd gjöld 1.655.334
Annar rekstrarkostnaður 1.049.183
Samtals 2.888.480

Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða 536.986

Afskriftir 183.964
Fjármunatekjur(fjármagnsgjöld) -325.751

Rekstrarniðurstaða, jákvæð 27.270


Úr sjóðstreymi A-hluta:
Veltufé frá rekstri 355.785
Fjárfestingarhreyfingar -78.070
Tekin ný langtímalán 30.000
Afborganir lána -325.262
Aðrar fjármögnunarhreyfingar -32.107

Handbært fé í árslok 693


SAMANTEKINN A- og B HLUTI (í þús. kr.)
(A-hluti auk B-hlutafyrirtækjanna sem eru: Brunavarnir á Héraði, Dvalarheimili, Félagslegar íbúðir, Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Minjasafn Austurlands og Fasteignafélag Iðavalla ehf)

Tekjur:
Skatttekjur 1.754.261
Framlög Jöfnunarsjóðs 914.114
Aðrar tekjur 1.011.516
Samtals 3.679.891

Gjöld:
Laun og launatengd gjöld 1.724.776
Annar rekstrar kostnaður 1.112.978
Samtals 2.837.754

Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða 842.137

Afskriftir 306.982
Fjármunatekjur(fjármagnsgjöld) -498.175

Rekstrarniðurstaða, jákvæð 36.981Úr sjóðstreymi samantekins A- og B hluta:

Veltufé frá rekstri 560.605
Fjárfestingarhreyfingar -384.317
Afborganir lána -511.985
Lántökur 230.000

Handbært fé í árslok 107.406


Eftirfarandi tillaga lögð fram;
Bæjarstjórn samþykkir meðfylgjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2015.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.


Jafnframt liggur fyrir til seinni umræðu 3ja ára áætlun áranna 2016 til 2018.

Eftirfarandi tillaga lögð fram;
Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi niðurstöður fjárhagsáætlunar fyrir árin 2016 - 2018, sem einnig koma fram í framlagðri áætlun ársins 2015, sbr. útsend gögn.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 207. fundur - 19.11.2014

Afgreitt undir lið 1 í þessari fundargerð.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 207. fundur - 19.11.2014

Lögð fram drög að gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu á Fljótsdalshéraði.

Eftirfarandi tillaga lögð fram.
Að tillögu Umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn eftirfarandi breytingar á gjaldskránni:

Sorphirðu- og sorpförgunargjald verður 24.253,- kr. á hverja íbúð í þéttbýli, á lögbýli og íbúðarhús utan þéttbýlis.

Gjald fyrir auka gráa tunnu (undir almennt sorp) verður 8.585,- kr/ár

Gjald fyrir úrgang sem komið er með til söfnunarstöðvar:
Grófur óflokkaður úrgangur 37,80,- kr/kg
Blandaður úrgangur 32,60,- kr/kg.
Seyra/úrgangur úr fituskiljum 5,60,- kr/kg
Endurvinnanlegt timbur 10,80,- kr/kg
Óendurvinnanlegt timbur 32,60,- kr/kg
Lífrænn úrgangur til jarðgerðar 22,50,- kr/kg
Kjöt og sláturúrgangur 22,50,- kr/kg
Heimilistæki o.fl. 0,00,- kr/kg
Bylgjupappi, dagblöð, tímarit, skrifstofupappír
og annar pappír ótækur til endurvinnslu 32,60,- kr/kg
Olíuúrgangur s.s. ódælanlegur úrgangur og
olíumengaður jarðvegur, tvistur o.fl. 20,00,- kr/kg
Ýmis spilliefni, s.s.málning, lyf, sprautunálar,
flugeldar, úðabrúsar 100,00,- kr/kg
Umbúðir spilliefnamerktar eða -mengaðar yfir 100 lítrum 6.627,- kr/stk
Umbúðir spilliefnamerktar eða -mengaðar undir 100 lítrum 1.658,- kr/stk.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.


Lögð eru fram drög að gjaldskrá vegna handsömunar og vörslu búfjár, sem samþykkt hafa verið af umhverfis- og framkvæmdanefnd.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn eftirfarandi gjaldskrá og felur starfsmanni umhverfis- og framkvæmdanefndar að auglýsa gjaldskrána í B-deild Stjórnartíðinda:

Kostnaður vegna handsömunar og vörslu, þ.m.t. umsjón verks, vinna starfsmanna, aksturs- og flutningskostnaður:
kr. 7.000,- á hvern stórgrip.
Kr. 3.500,- á hverja kind.
Í þeim tilvikum þar sem Fljótsdalshérað hefur búfé í vörslu yfir 6 klukkustundir þá er kostnaður vegna vörslu, fóðrunar, brynningar og eftir atvikum hýsingar, þ.m.t. umsjón verks, vinna starfsmanns, aksturs- og flutningskostnaður:
kr. 15.000,- á hvern byrjaðan sólarhring vegna hvers stórgrips.
kr. 5.000,- á hvern byrjaðan sólarhring vegna hverrar kindar.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Að öðru leyti vísast til afgreiðslu í lið 1 í þessari fundargerð.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 302. fundur - 13.07.2015

Guðlaugur Sæbjörnsson lagði fram og kynnti viðauka við fjárhagsáætlun 2015.

Eftirfarandi tillaga að viðauka er sem hér segir:

Framlag til Skíðafélagsins í Stafdal vegna snjótroðara kr. 2.000.000,- verði tekið af lið 08-010 (Álögð sorpgjöld) og fært á lið 06-650 (Skíðafélagið í Stafdal).

Framlag til Skotfélags Austurlands vegna brúargerðar, kr. 3.000.000,-, verði tekið af lið 06-560 (Héraðsþrek) og fært á lið 06-880 (Skotíþróttir).

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu