Umhverfis- og framkvæmdanefnd

86. fundur 28. febrúar 2018 kl. 17:00 - 23:00 í fundarsal bæjarstjórnar
Nefndarmenn
  • Árni Kristinsson formaður
  • Guðrún Ragna Einarsdóttir aðalmaður
  • Ester Kjartansdóttir aðalmaður
  • Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson skipulags- og byggingarfulltrúi
  • Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi
Fundargerð ritaði: Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson skipulags- og byggingarfulltrúi
Í upphafi fundar óskaði formaður eftir að bæta við eftirfarandi málum á dagskrá: Styrkvegir, Iðnaðarlóðir við Miðás 22 - 24 og Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna endurnýjunar og áætlunar um uppbyggingu á fráveitu Egilsstaða. Fyrsta áfanga. og verða þau númer 18,19 og 20.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Á fundinum sat Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi B-lista, sem gestur í forföllum bæði aðal- og varafulltrúa listans.

1.Fundur Fljótsdalsstöðvar og Fljótsdalshéraðs

Málsnúmer 201802030Vakta málsnúmer

Á fundinn komu starfsmenn Landsvirkjunar, Sindri Óskarsson og Árni Óðinsson.

Farið var yfir nokkur atriðið varðandi rekstur Fljótsdalsstöðvar og önnur verkefni Landsvirkjunar í sveitarfélaginu.

2.Óveruleg breyting á deilikskipulagi, Selbrekku, 2 áfangi-efra svæði (6050)

Málsnúmer 201802135Vakta málsnúmer

Lögð er fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi Selbrekku. Tillagan er gerð í framhaldi af umfjöllun nefndarinnar um erindi frá eigendum Bjarkasels 16.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan fái afgreiðslu í samræmi við 2. mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

3.Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Austurlandi

Málsnúmer 201702052Vakta málsnúmer

Fyrir fundi liggur verkefnalýsing svæðisskipulags Austurlands.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd leggur til við bæjarstjórn að Verkefnislýsing svæðisskipulags Austurlands verði samþykkt.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

4.Beiðni um leigutöku á jörðinni Hóli í Hjaltastaðaþinghá

Málsnúmer 201801116Vakta málsnúmer

Erind frá Erlendi Ágústi Einarssyni þar sem óskað er eftir fá til leigu jörðina Hól í Hjaltastaðaþinghá ásamt öllum húsakosti.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd vísar málinu til bæjarráðs þar sem erindið varðar ráðstöfun á jörð í eigu sveitafélagsins.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

5.Breyting á deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í landi Skógræktarfélags Austurlands í Eyjólfsstaðskógi á Völlum

Málsnúmer 201802140Vakta málsnúmer

Fyrir fundi liggur breyting á deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í landi Skógræktarfélags Austurlands í Eyjólfsstaðaskógi á Völlum.

Málinu frestað. Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að óska eftir frekar gögnum.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

6.Miðbær Egilsstaða deiliskipulag 2016

Málsnúmer 201401135Vakta málsnúmer

Farið yfir stöðu deiliskipulags miðbæjarins.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykkir að Arkis haldi áfram vinnu við deiliskipulagið á forsemdum fyrirliggjandi gagna.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

7.Ósk um breytingu á Aðalskipulagi, Mýrar lóð 1

Málsnúmer 201802122Vakta málsnúmer

Erindi frá David Subhi og Ragnhildi Weisshappel þar sem óskað er eftir breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 - 2028 ásamt Verkefnalýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd leggur til að bæjarstjórn samþykki Verkefnalýsingu fyrir aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 36. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

8.Gjaldskrá og samþykkt um gatnagerðargjald, byggingarleyfisgjald og þjónustugöld byggingarfulltrúa á Fljótsdalshéraði 2018

Málsnúmer 201802035Vakta málsnúmer

Fyrir fundir liggur tillaga að Gjaldskrá og samþykkt um gatnagerðargjald, byggingarleyfisgjald og þjónustugjöld byggingarfulltrúa á Fljótsdalshéraði 2018.

Málið er í vinnslu

9.Breyting á deiliskipulagi Flugvallar

Málsnúmer 201802076Vakta málsnúmer

Fyrir fundi liggur erindi frá ISAVIA um breytingu á deiliskipulagi Flugvallarsvæðis.

Málið var áður á dagskrá þann 14.2 sl.

Málið er í vinnslu.

10.Minkaveiðar við Jökulsá á Dal og þverár hennar.

Málsnúmer 201802128Vakta málsnúmer

Erindi frá Veiðifélagi Jökulsár á Dal.

Veiðifélag Jökulsár á Dal fer þess á leit við Fljótsdalshérað að sveitarfélagið
stuðli að eflingu á skipulagðri eyðingu minks við Jökulsá á Dal og hliðarár
hennar og beri kostnað af þeim aðgerðum.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd óskar eftir að Skipulags- og byggingarfulltrúi láti taka saman upplýsingar um greiðslur sveitarfélagsins vegna eyðingar á mink við Jökulsá á Dal.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

11.Snjómokstur á Jökuldal

Málsnúmer 201802129Vakta málsnúmer

Erindi frá ábúanda Klaustursels þar sem óskað er efir samvinnnu um vetrarþjónustu á Efri-Jökuldal.

Nefndin hafnar þeim hluta erindisins sem snýr að snjómokstri á þjóðvegi um Efri-Jökuldal og Hrafnkelsdal þar sem snjómokstur á því svæði er í umsjón Vegagerðarinnar sem sér um samninga við verktaka.

Að því er varðar heimreið beinir nefndin því til forstöðumanns Þjónustumiðstöðvar að hann notfæri sér tækjakost bréfritara þegar það á við.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd óskar eftir því við bæjarstjórn að teknar verði upp viðræður við Vegagerðina um fyrirkomulag snjómoksturs í dreifbýli og kannað hvort einstök svæði eigi rétt á meiri þjónustu en nú er veitt.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

12.Umsókn um skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá. Eyjólfsstaðaskóg 39

Málsnúmer 201802130Vakta málsnúmer

Lögð er fram umsókn frá Skógræktarfélagi Austurlands þar sem óskað er eftir skráningu nýrrar landeignar í fasteignaskrá úr landi Eyjólfsstaða, Blöndalsbúð landnúmer 157467.

Nefndin samþykkir að skráð sé ný landeign úr landi Skógræktarfélagsins að Eyjólfsstöðum.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

13.Ósk um umsögn vegna fyrirhugaðra byggingar á lóð Verslir 1 ( í landi Uppsala)

Málsnúmer 201802132Vakta málsnúmer

Erindi frá Jóni Metúsalem Einarssyni þar sem óskað er eftir umsögn um byggingaráform.

Nefndin bendir á að þar sem áformin eru ekki í samræmi við gildandi deiliskipulag getur hún ekki veitt umsögn.

Nefndin bendir á að í 3. mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er heimild til að vikja frá skilmálum deiliskipulags ef um svo óveruleg frávik er að ræða að hagsmunir nágranna skerðast í engu.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

14.Brú yfir Miðhúsaá

Málsnúmer 201802138Vakta málsnúmer

Fyrir liggur að göngubrú yfir Miðhúsaá er ónýt, ábendingar hafa borist þar sem þörf er talin á að bætt verði úr svo að aðgengi um Miðhúsaskóg sé tryggt sunnan ár.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykkir að kalla landeigendur á fund og ræða hugmyndir um göngubrú yfir Miðhúsaá.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

15.Aðalskipulag Breiðdalshrepps 2018-2030, forkynning

Málsnúmer 201802068Vakta málsnúmer

Umhverfis- og framkvæmdanefnd gerir ekki athugsemd að svo stöddu.

Að öðru leyti lagt fram til kynningar.

16.Fundargerð 88. fundar Svæðisráðs austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs

Málsnúmer 201802095Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

17.Samningur um afnot á fasteignum milli Hattar og Fljótsdalshéraðs

Málsnúmer 201802139Vakta málsnúmer

Fyrir nefndinni liggur samningur milli Fljótsdalshéraðs og Hattar um afnot af íbúð 206 í Útgarði 7.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykkir framlagðan samning.

Nefndin óskar eftir því að yfirmaður eignasjóðs kynni fyrir nefndinni framvindu samningsins á samningstímanum.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

18.Styrkvegir 2018

Málsnúmer 201802160Vakta málsnúmer

Fyrir liggur að umsóknarfrestur um fjármagn til Styrkvega er til 15. apríl nk.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykkir að fela starfsmönnum að vinna umsókn um fjármagn úr styrkvegasjóði. Jafnframt samþykkir nefndin að auglýst verði eftir ábendingum um samgöngubætur sem falla undir skilgreiningu um styrkvegi.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

19.Iðnaðarlóðir við Miðás 22 og 24

Málsnúmer 201705076Vakta málsnúmer

Lagt er fyrir erindi fyrir hönd Brúarsmiða ehf. þar sem þess er farið á leit við sveitarfélagið að álögð gatnargerðargjöld fyrir Miðás 22-24 verði endurskoðuð, vegna mikils kostnaðar við jarðvegsskipti.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd óskar eftir að skipulags- og byggingarfulltrúi og fjármálastjóri gangi frá samningi um gatnagerðargjöld við umsækjanda og leggi fyrir næsta fund nefndar.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

20.Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna endurnýjunar og áætlunar um uppbyggingu á fráveitu Egilsstaða. Fyrsta áfanga.

Málsnúmer 201801084Vakta málsnúmer

Fyrir liggur tillaga að málsmeðferð frá skipulagsráðgjafa.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykkir að vísa tillögunni til stjórnar HEF til úrvinnslu.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fundi slitið - kl. 23:00.