Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs

304. fundur 20. nóvember 2019 kl. 17:00 - 18:15 í fundarsal bæjarstjórnar
Nefndarmenn
 • Stefán Bogi Sveinsson forseti
 • Kristjana Sigurðardóttir 2. varaforseti
 • Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi
 • Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi
 • Anna Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi
 • Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi
 • Björn Ingimarsson bæjarstjóri
 • Stefán Snædal Bragason bæjarritari
 • Karl Sigfús Lauritzson varamaður
 • Sigrún Blöndal varamaður
 • Skúli Björnsson varamaður
Fundargerð ritaði: Stefán Bragason bæjarritari
Fyrir fund bæjarstjórnar komu fulltrúar Ungs Austurlands til fundar með fulltrúum bæjarstjórnar kl. 15:00.

1.Fjárhagsáætlun 2020 - 2023

Málsnúmer 201905074Vakta málsnúmer

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði fram áætlunina til síðari umræðu í bæjarstjórn. Áður hefur hún verið afgreidd af bæjarráði og við fyrri umræðu í bæjarstjórn, auk þess sem hún var kynnt á opnum borgarafundi 14. nóvember sl.


Helstu niðurstöðutölur eru sem hér segir:

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2020 nema 5.024 millj. kr. samkvæmt samstæðu fyrir A og B hluta, en þar af nema rekstrartekjur A hluta 4.549 millj. kr.

Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir verða alls 3.999 millj. kr. í samstæðu fyrir A og B hluta, þar af eru rekstrargjöld A hluta áætluð 3.922 millj. kr. Afskriftir ársins í A og B hluta nema 306 millj., þar af 185 millj. í A hluta. Fjármagnsliðir verða neikvæðir um 342 millj. í samanteknum A og B hluta, þar af 236 millj. í A hluta.

Eftir fjármagnsliði og afskriftir er rekstrarafkoma ársins jákvæð um 365 millj. kr. í samanteknum A og B hluta. Þar af er afkoma A-hluta jákvæð um 205 millj. kr.

Veltufé frá rekstri er jákvætt um 869 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af er veltufé frá rekstri í A hluta jákvætt um 532 millj. kr.
Fjárfestingahreyfingar ársins 2020 nema nettó 471 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af 271 millj. í A hluta.
Afborganir af lánum og leiguskuldbindingum hjá samstæðu A og B hluta verða 555 millj. kr. á árinu 2020, þar af 385 millj. í A hluta.

Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 7.843 millj. kr. í árslok 2020 fyrir A og B hluta. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 4.885 millj. kr.

Skuldaviðmið samstæðu A og B hluta verður 122,2% í árslok 2020.

Fjárhagsáætlun 2020-2023 í heild sinni er að öðru leyti aðgengileg á heimasíðu Fljótsdalshéraðs.

Jafnframt eru eftirfarandi álagningarhlutföll og viðmiðunartölur fyrir árið 2020 lögð til grundvallar og samþykkt sem hluti af henni.

Álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 14,52%

Fasteignaskattur verði óbreyttur, eða sem hér segir:
A flokkur 0,5%
B flokkur 1,32%
C flokkur 1,65%

Lóðarleiga verði óbreytt á eignarlóðum Fljótsdalshéraðs, eða 0,75%


Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2020 við seinni umræðu, ásamt þriggja ára áætlun 2021 - 2023 og framangreindum álagningarhlutföllum og viðmiðunartölum. Fyrri umræða um fjárhagsáætlunina fór fram 6. nóvember sl. og var hún birt í Kauphöllinni þann sama dag.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

2.Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 489

Málsnúmer 1911005FVakta málsnúmer

Til máls tók: Gunnar Jónsson, sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum.

Fundargerðin lögð fram.
 • 2.1 201901002 Fjármál 2019
  Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Eftirfarandi tillaga lögð fram.
  Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og þakkar góðar kveðjur frá Fjarðabyggð í tilefni af sameiningu sveitarfélaganna Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar, Fljótsdalshéraðs og Djúpavogshrepps.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • 2.5 201909022 Frístund 2019-2020
  Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs gerir athugasemd við tillögu að orðalagi í 30.gr. reglugerðardraga um mat á umhverfisáhrifum þar sem gert er ráð fyrir að ekki verði tekin rökstudd afstaða til álits Skipulagsstofnunar heldur verði álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum lagt til grundvallar útgáfu framkvæmdaleyfis. Það er mat bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs að þarna sé harðar að orði kveðið en lög og tilskipanir gefa tilefni til og leggur því til að horfið verði frá þessari breytingu.
  Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs gerir einnig athugasemd við tillögu að orðalagi í 10 gr. reglugerðardraga um framkvæmdaleyfi þar sem fram kemur m.a. að framkvæmdaleyfi skuli ávallt bundið skilyrðum Skipulagsstofnunar. Það er mat bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs að með þessu sé Skipulagsstofnun orðin ákvörðunaraðili í stað sveitarfélags sem gæti í raun ekki brugðist við með andmælum fyrr en að útgefnu leyfi. Lagt er til að horfið verði frá þessari breytingu.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Tekin fyrir umsögn bæjarráðs við frumvarp til laga um breytingu á lögum um framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Fulltrúar Fljótsdalshéraðs hafa ítrekað, á undanförnum árum, gert athugasemdir við að nægilegum fjármunum sé ekki varið til reksturs sýslumannsembættisins á Austurlandi. Allt frá því að umdæmum sýslumanna var fækkað úr 24 í 9 þann 1. janúar 2015 hefur legið fyrir að forsendur fjárveitinga til embættisins á Austurlandi eru rangar og hefur verið á það lögð áhersla að þetta verði leiðrétt þannig að embættið hafi tök á að sinna þeim verkefnum er því er ætlað. Það að nú sé lagt upp með frumvarp er opnar á það að embættum sýslumanna verði fækkað en frekar vekur upp efasemdir um að þjónusta embættanna verði efld til að mæta þeim kröfum er til þeirra eru gerðar og mælir því bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs gegn því að þetta skref verði stigið.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

3.Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 490

Málsnúmer 1911010FVakta málsnúmer

Til máls tók: Gunnar Jónsson, sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum.

Fundargerðin lögð fram.

4.Umhverfis- og framkvæmdanefnd - 122

Málsnúmer 1911002FVakta málsnúmer

Til máls tóku: Stefán Bogi Sveinsson sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum og Skúli Björnsson sem ræddi lið 4.10.

Fundargerðin lögð fram.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lágu endurskoðuð drög að fjallskilasamþykkt sveitarfélaga á starfssvæði Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn endurskoðuð drög að fjallskilasamþykkt sveitarfélaga á starfssvæði Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lágu tillögur hönnuða að millilofti í Egilsstaðaskóla.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og fagnar framkomnum tillögum hönnuða sem miðað við kostnaðaráætlun þeirra rúmast innan fjárhagsáætlunar 2020.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Til umfjöllunar er óveruleg breyting á deiliskipulagi Norðvestursvæðis Egilsstaða Fyrir liggur niðurstaða grenndarkynningar vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi, Norðvestursvæði Egilsstaða. Frestur til að skila inn athugasemdum var til 9. október sl. Engar athugasemdir bárust.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn tillögu að óverulegri breytingu á deiliskipulagi Norðvestursvæðis.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • 4.6 201910174 Umsókn um lagnaleið
  Bókun fundar Í vinnslu.
 • 4.7 201910165 Skautasvell
  Bókun fundar Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var fjallað um erindi frá áhugamönnum um gerð skautasvells við Blómabæ.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að heimila tímabundna landnotkun undir skautasvell á umræddu svæði. Tillagan hefur lítil sem enginn áhrif á landnotkun svæðisins og er að fullu afturkræf.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Meginmarkmið með deiliskipulaginu er að setja ramma utan um frekari uppbyggingu á svæðinu. Skilgreindar hafa verið 13 frístundalóðir og ein lóð fyrir hótelrekstur og tjaldstæði. Málið var áður á dagskrá 107. og 112. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. Skipulagsbreyting var grenndarkynnt þann 20. mars. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá niðurstaða grenndarkynningar vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi, Tunguás. Frestur til að skila inn athugasemdum var til 22. apríl sl. og athugasemdir/ábendingar bárust frá Vegagerðinni og Minjastofnun og brugðist hefur verið við þeim.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn óverulega breytingu á deiliskipulagi Tunguáss.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Tilkynning um fyrirhugaða niðurfellingu Litlabjargsvegar nr. 9199-01 af vegaskrá.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn mótmælir fyrirhugaðri niðurfellingu Litlabjargsvegar af vegaskrá, þar sem starfrækt er ferðaþjónusta í umræddu íbúðarhúsi og það því í notkun sem hús í atvinnurekstri.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Til umfjöllunar í umhverfis- og framkvæmdanefnd var umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu. Engar athugasemdir bárust við grenndarkynningu.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn niðurstöður grenndarkynningar og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að veita byggingarleyfi.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Til umfjöllunar í umhverfis- og framkvæmdanefnd var umsókn um byggingarleyfi á Þrándarstöðum. Engar athugasemdir hafa borist eftir grenndarkynningar.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn niðurstöður grenndarkynningar og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að veita byggingarleyfi.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Í vinnslu.

5.Atvinnu- og menningarnefnd - 95

Málsnúmer 1911001FVakta málsnúmer

Til máls tók: Gunnhildur Ingvarsdóttir sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum.

Fundargerðin lögð fram.

6.Fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs - 282

Málsnúmer 1911006FVakta málsnúmer

Til máls tók: Berglind Harpa Svavarsdóttir sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum.

Fundargerðin lögð fram.

7.Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs - 83

Málsnúmer 1910006FVakta málsnúmer

Til máls tóku: Björn Ingimarsson, sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum. Sigrún Blöndal, sem ræddi lið 7.7. Stefán Bogi Sveinsson, sem ræddi lið 7.8. Gunnar Jónsson, sem ræddi lið 7.7 og Kristjana Sigurðardóttir, sem ræddi liði 7.7 og 7.8.

Fundargerðin lögð fram.
 • 7.1 201910031 Ungmennaþing
  Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Fyrir liggja hugmyndir að samstarfi ungmennaráðs og félagsmiðstöðva á Fljótsdalshéraði.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn fagnar tillögu ungmennaráðs þar sem lagt er til að fulltrúar ungmennaráðs og félagsmiðstöðvarráðs myndi starfshóp sem vinnur að því að gera félagsmiðstöðina Nýung og Vegahúsið ungmennahús að Grænfánamiðstöðvum. Starfsmanni ráðsins er falið að vinna með hópnum að málinu.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Fyrir liggur umræða um sorpflokkun í stofnunum sveitarfélagsins. Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs leggur til og leggur á það áherslu að stofnanir Fljótsdalshéraðs séu fyrirmyndir stofnana og fyrirtækja í sveitarfélaginu hvað varðar sorpflokkun og endurvinnslu. Að í öllum stofnunum á vegum sveitarfélagsins sé hugað að því að auðvelt og aðgengilegt sé að flokka sorp á réttan hátt. Eins leggur ungmennaráð til að leiðbeiningar um rétta sorpflokkun verði gefnar út til allra stofnana og þær gerðar mjög aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn fagnar frumkvæði ungmennaráðs í þessu máli og styður tillögur þess. Bæjarstjóra falið að kynna áherslur ungmennaráðs fyrir forstöðumönnum sveitarfélagsins.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Fyrir liggur umræða ungmennaráðs um tíðavörur í grunnskólum og félagsmiðstöðvum á Fljótsdalshéraði. Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs leggur til að grunnskólar á Fljótsdalshéraði, auk félagsmiðstöðvarinnar Nýungar og Vegahússins ungmennahúss hafi til boða tíðavörur á salernum. Jafnframt verði reynt að velja umhverfisvænasta kostinn í því.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til umfjöllunar og afgreiðslu í fræðslunefnd og íþrótta- og tómstundanefnd.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn samþykkir að vísa tillögu ungmennaráðs til undirbúningsstjórnar.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Í vinnslu.
 • 7.11 201807002 Tómstundaframlag
  Bókun fundar Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn samþykkir að vísa ábendingum ungmennaráðs til íþrótta- og tómstundanefndar til umfjöllunar og afgreiðslu.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

8.Íþrótta- og tómstundanefnd - 56

Málsnúmer 1909025FVakta málsnúmer

Til máls tóku: Berglind Harpa Svavarsdóttir, sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum og Karl Lauritzson, sem vakti athygli á mögulegu vanhæfi sínu vegna liðar 8.1 og úrskurðaði forseti hann vanhæfan.

Fundargerðin lögð fram.
 • Bókun fundar Fyrir íþróttanefnd lágu umsóknir um styrki íþrótta- og tómstundanefndar sem auglýstir voru til umsóknar með umsóknarfrest til og með 15. október 2019. Alls bárust níu umsóknir um styrki en samþykkt var að styrkja átta þeirra.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn að eftirfarandi verkefni verði styrkt:
  Tour De Ormurinn, umsækjandi UÍA, kr. 130.000
  Urriðavatnssund, umsækjandi Urriðavatnssund, kr. 100.000 Náttúruhlaupanámskeið, umsækjandi Umf. Þristur, kr. 40.000
  Fjallahjólanámskeið, umsækjandi Umf. Þristur, kr. 30.000
  Afrekshópur fimleikadeildar Hattar, ME og UÍA, umsækjandi Fimleikadeild Hattar, kr. 150.000
  Meistaraflokkur kvenna í körfubolta, umsækjandi Körfuknattleiksdeild Hattar, kr. 400.000
  Stúdíó í ME, umsækjandi Foreldra- og hollvinafélag Menntaskólans á Egilsstöðum, kr. 75.000
  Skíðagöngukennsla, umsækjandi Skíðafélagið í Stafdal, kr. 200.000

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu með 8 atkv. en 1 var fjarverandi (KL)
 • Bókun fundar Undir þessum lið mætti Hugrún Hjálmarsdóttir á fund íþrótta- og tómstundanefndar, fyrir hönd Skíðafélagsins í Stafdal og ræddi fjárhagsmál og fyrirætlanir félagsins fyrir veturinn.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn að færðir verði ónýttir fjármunir að fjárhæð kr 1.000.000 af lið 06-28 til hækkunar fjárheimildar á lið 06-65 svo hægt sé að koma til móts við þarfir Skíðafélagsins í ár.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og fagnar opnun nýs útikörfuboltavallar á Egilsstöðum. Framkvæmdin heppnaðist vel í alla staði og er sveitarfélaginu til sóma og verður lyftistöng fyrir íþróttaiðkun í samfélaginu.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • 8.4 201910061 Hjólastæði
  Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Í vinnslu.
 • 8.6 201807002 Tómstundaframlag
  Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.
 • Bókun fundar Afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar staðfest.

 • Bókun fundar Afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar staðfest.

Fundi slitið - kl. 18:15.