Jafnréttisáætlun Fljótsdalshéraðs

Málsnúmer 201808191

Vakta málsnúmer

Jafnréttisnefnd Fljótsdalshéraðs - 64. fundur - 30.08.2018

Lögð fram og kynnt jafnréttisáætlun Fljótsdalshéraðs eins og hún var samþykkt 2016 af jafnréttisnefnd og bæjarstjórn. Gert er ráð fyrir að hún sé endurskoðuð á hverju kjörtímabili. Stefnt að því hefja þá vinnu á næsta ári.
Rætt um nauðsyn þess að sveitarfélagið geri viðhorfskönnun meðal starfsmanna og kanni vellíðan þeirra á vinnustað. Einnig að slíkar kannanir verði gerðar reglulega þannig að hægt verði að fylgjast með þróuninni milli tímabila. Jafnréttisnefnd hefur áhuga á að fá að koma að gerð slíkrar könnunar.

Jafnréttisnefnd Fljótsdalshéraðs - 65. fundur - 15.10.2018

Jafnréttisnefnd óskar eftir því við skólastjórnendur sveitarfélagsins, að þeir sendi nefndinni til upplýsinga framkvæmdaáætlanir jafnréttisáætlana fyrir sínar stofnanir. Jafnréttisstofa hefur verið að ýta á að skólastofnanir ljúki vinnu við jafnréttis- og framkvæmdaáætlanir sínar.
Jafnréttisnefnd beinir því jafnframt til íþróttafélaga í sveitarfélaginu að þau endurskoði og uppfæri jafnréttisstefnur og framkvæmdaáætlanir sínar, með tilliti til nýrra jafnréttislaga.

Jafnréttisnefnd Fljótsdalshéraðs - 66. fundur - 23.11.2018

Farið yfir nokkur atriði í texta jafnréttisáætlunar Fljótsdalshéraðs, sem og framkvæmdaáætlun hennar. Þessar breytingar eru fyrst og fremst gerðar vegna athugasemda við undirbúningsvinnu fyrir jafnlaunavottun sveitarfélagsins. Meðal annars er þessi endurskoðun á áætluninni gerð til að þar séu réttar tilvísanir í lög og reglur og þá texti sem uppfyllir kröfur vottunar.
Jafnréttisnefnd samþykkir framlagðar textabreytingar og felur starfsmanni að ganga frá þeim í skjalinu.
Endurskoðaðri jafnréttisáætlun, ásamt framkvæmdaáætlun svo vísað til bæjarstjórnar til staðfestingar.
Fram kom að jafnréttisnefnd stefnir á heildar endurskoðun áætlunarinnar haustið 2019.

Jafnréttisnefnd Fljótsdalshéraðs - 67. fundur - 06.05.2019

Farið yfir texta jafnréttisáætlunar, ásamt framkvæmdaáætlun og gerðar á honum nokkrar leiðréttingar og viðbætur.
Þetta er gert til þess að jafnréttisáætlun standist þær kröfur sem úttektaraðili jafnlaunavottunar gerir til fágangs jafnréttisáætlunar sveitarfélagsins.
Eftir góða yfirferð og leiðréttingar á textanum, samþykkti jafnréttisnefnd áætlunina með áorðnum breytingum og vísar henni til bæjarstjórnar til afgreiðslu.
Jafnframt verði textaskjalið sent til Jafnréttisstofu til yfirlestrar.

Jafnréttisnefnd Fljótsdalshéraðs - 68. fundur - 26.09.2019

Starfsmanni nefndarinnar falið að kalla eftir tillögum hjá starfsfólki sveitafélagsins í upphafi endurskoðunar Jafnréttisáætlunar sveitafélagsins 2020-2024.

Að öðru leiti er málið áfram í vinnslu.

Jafnréttisnefnd Fljótsdalshéraðs - 69. fundur - 25.03.2020

Nefndin þakkar þær athugasemdir sem bárust vegna endurskoðunar jafnréttisáætlunar Fljótsdalshéraðs. Áður en endurskoðunarvinna getur hafist verða hugmyndir um endurskoðun jafnréttisstefnu og jafréttisáætlunar bornar undir Undirbúningsstjórn vegna sameiningar sveitarfélaganna Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar.

Nefndin felur starfskonu nefndarinnar að koma erindinu til Undirbúningsstjórnar.

Samþykkt samhljóða með nafnakalli.