Uppsalir deiliskipulag 2015

Málsnúmer 201502061

Vakta málsnúmer

Umhverfis- og framkvæmdanefnd - 19. fundur - 11.03.2015

Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Uppsali Fljótsdalshéraði. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags.08.11.2014 og greinargerð dags.12.11.2014. Tillagan felur m.a. í sér skipulag fyrir 15 íbúðahúsalóðir.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:

Umhverfis- og framkvæmdanefnd samþykkir framlagða tillögu og felur umhverfis- og skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna samhliða breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028.
Vísað er til bókunar nefndarinnar 26.11.2014 um að láta gera breytingu á aðslskipulaginu.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 213. fundur - 18.03.2015

Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Uppsali Fljótsdalshéraði. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags.08.11.2014 og greinargerð dags. 12.11. 2014. Tillagan felur m.a. í sér skipulag fyrir 15 íbúðahúsalóðir.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn framlagða tillögu og felur umhverfis- og skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna samhliða breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028.
Vísað er til bókunar umhverfis- og framkvæmdanefndar 26.11. 2014 um að láta gera breytingu á aðalskipulaginu.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd - 41. fundur - 24.02.2016

Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Uppsali Fljótsdalshéraði, deiliskipulagsmörkin eru eins og sýnt er á tillögunni. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 08.11.2014 og í greinargerð dags. 18.02.2015 og felur m.a. í sér skipulag fyrir 16 íbúðahúsalóðir. Tillagan hefur verið kynnt samkvæmt 40. gr. Skipulagslaga nr.123/2010.
Brugðist hefur verið við þeim athugasemdum sem bárust.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:

Umhverfis-og framkvæmdanefnd samþykkir framlagða tillögu og leggur til við bæjarstjórn að hún verði auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan verði auglýst samhliða auglýsingu á aðalskipulagsbreytingu.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 233. fundur - 02.03.2016

Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Uppsali Fljótsdalshéraði, deiliskipulagsmörkin eru eins og sýnt er á tillögunni. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 08.11. 2014 og í greinargerð dags. 18.02. 2015 og felur m.a. í sér skipulag fyrir 16 íbúðahúsalóðir. Tillagan hefur verið kynnt samkvæmt 40. gr. Skipulagslaga nr.123/2010.
Brugðist hefur verið við þeim athugasemdum sem bárust.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Að tillögu umhverfis-og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn framlagða tillögu og að hún verði auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan verði auglýst samhliða auglýsingu á aðalskipulagsbreytingu.

Samþykkt með 8 atkv. en 1 sat hjá (SB)

Umhverfis- og framkvæmdanefnd - 48. fundur - 24.05.2016

Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Uppsali Fljótsdalshéraði, deiliskipulagsmörkin eru eins og sýnt er á tillögunni. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 08.11.2014 og í greinargerð dags. 18.02.2015 og felur m.a. í sér skipulag fyrir 16 íbúðahúsalóðir. Umhverfis- og framkvæmdarnefnd bókaði á fundi nr. 41 dags. 24.02.2016:
Umhverfis-og framkvæmdanefnd samþykkir framlagða tillögu og leggur til við bæjarstjórn að hún verði auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan verði auglýst samhliða auglýsingu á aðalskipulagsbreytingu.
Frestur til athugasemda var til fimmtudagsins 19.maí 2016. Ein athugasemd barst á kynningartíma frá Philip Vogler, ódagsett en móttekin 23.mars 2016.


Tillaga að bókun:

Umhverfis- og framkvæmdarnefnd leggur fram eftirfarandi bókun við athugasemdum/ábendingum Philips Vogler:

Umhverfis og framkvæmdanefnd hefur móttekið athugasemdir/ábendingar þínar sem lagðar voru fram í tengslum við auglýsingu tillögu að breytingu á deiliskipulagi Fljótsdalshéraðs vegna Uppsala í Eiðaþinghá. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem sett eru fram í bréfinu um að huga þurfi betur að aðgengi gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarenda í nágrenni við þéttbýlið á Egilsstöðum og í Fellabæ. Nefndin telur þó ekki tímabært að færa leiðir meðfram þjóðvegum utan þéttbýlisins fyrir þessa vegfarendur inn í skipulag fyrr en kerfi slíkra leiða hefur verið skoðað í heild. Búast má við að innan fárra ára verði ráðist í endurskoðun aðalskipulagsins og gefst þá gott tækifæri til að taka þessi mál til skoðunar. Stofnaður hefur verið vinnuhópur um gerð þemakorts um gönguleiðir við og í þéttbýlinu við Fljótið. Nefndin væntir þess að niðurstöður hópsins verði mjög gagnlegar þegar kemur að endurskoðun aðalskipulagsins, deiliskipulagsgerð og framkvæmdaáætlunum og samþykkir að vísa athugasemdinni til vinnuhópsins til frekari skoðunar og úrvinnslu. Nefndin þakkar þá brýningu sem í athugasemdinni felst og ítrekar að hún er sammála þeim meginsjónarmiðum sem þar koma fram.

Umhverfis- og framkvæmdanefnd leggur til að skipulagstillagan verði samþykkt.
Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 239. fundur - 01.06.2016

Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Uppsali Fljótsdalshéraði, deiliskipulagsmörkin eru eins og sýnt er á tillögunni. Tillagan er sett fram á uppdrætti dags. 08.11. 2014 og í greinargerð dags. 18.02. 2015 og felur m.a. í sér skipulag fyrir 16 íbúðahúsalóðir.

Frestur til athugasemda var til fimmtudagsins 19. maí 2016. Ein athugasemd barst á kynningartíma frá Philip Vogler, ódagsett en móttekin 23. mars 2016.
(sjá bókun í síðasta lið v. aðalskipulagsbreytingar)

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt óbreytt og hún send Skipulagsstofnun til athugunar skv. 42. gr. Skipulagslaga.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.