Ársreikningur 2014

Málsnúmer 201501238

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 290. fundur - 01.04.2015

Hlynur Sigurðsson og Friðrik Einarsson endurskoðendur KPMG, mættu á fundinn og kynntu ársreikning og endurskoðunarskýrslu Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014. Öllum bæjarfulltrúum stóð til boða að sitja fundinn undir kynningu Hlyns.

Jafnframt svöruðu þeir spurningum fundarmanna varðandi ársreikninginn og endurskoðunarskýrsluna.

Að lokinni kynningu, var þeim þökkuð koman og greinargóðar upplýsingar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarráð samþykkir að vísa ársreikningi og endurskoðunarskýrslu Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Jafnframt er fjármálastjóra falið að senda umrædd gögn strax til Kauphallarinnar til birtingar þar, að lokinni áritun bæjarráðs og bæjarstjóra, eins og reglur segja til um.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 214. fundur - 01.04.2015

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði fram til fyrri umræðu ársreikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014, ásamt endurskoðunarskýrslu. Ársreikningurinn hefur þegar verið birtur Kauphöllinni, samkvæmt reglum þar um.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi og endurskoðunarskýrslunni til annarrar umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 291. fundur - 13.04.2015

Á fundi bæjarstjórnar 1. apríl sl. var ársreikningi Fljótsdalshéraðs 2014 vísað til síðari umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarráð samþykkir að vísa ársreikningi Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014, ásamt fylgigögnum, til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 215. fundur - 15.04.2015

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði fram ársreikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014 til síðari umræðu. Aðrir sem til máls tóku um ársreikninginn voru í þessari röð: Gunnar Jónsson og Gunnhildur Ingvarsdóttir.

Helstu niðurstöðutölur eru sem hér segir:

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2014 námu 3.394 millj. kr. samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 3.019 millj. kr.
Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir námu alls 2.665 millj. kr. í samanteknum ársreikningi 2014 fyrir A og B hluta, þar af námu rekstrargjöld A hluta 2.505 millj. kr. Afskriftir ársins í A og B hluta námu 273 millj. og þar af 181 millj. í A hluta. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 337 millj. í samanteknum A og B hluta, þar af 258 millj. í A hluta.
Eftir fjármagnsliði og afskriftir var rekstarafkoma ársins jákvæð um 129 millj. kr. í samanteknum A og B hluta. Þar af var afkoma A-hluta jákvæð um 75 millj. kr. Fyrir fjármagnsliði var rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð um 456 millj.kr., þar af 333 millj. kr. í A hluta.
Handbært fé frá rekstri var jákvætt um 481 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af er handbært fé frá rekstri í A hluta um 318 millj. kr.
Fjárfestingahreyfingar ársins námu nettó 1.150 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af 88 millj. í A hluta.
Fjármögnunarhreyfingar ársins námu 603 millj. í samstæðu A og B hluta. Lántökur námu 1.837 millj. kr., en afborganir af lánum og leiguskuldbindingum námu 1.180 millj. kr. á árinu 2014. Inn í tölum um lántökur og afborganir af lánum og leiguskuldbindingum eru um 700 milljón kr. sem teknar voru að láni til að greiða upp leiguskuldbindingu við eignarhaldsfélagið Fasteign h.f.
Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 8.634 millj. kr. í árslok 2014 fyrir A og B hluta, þar af nema heildareignir A hluta 5.577 millj. kr. í árslok 2014.

Heildarskuldir og skuldbindingar námu 8.549 millj. kr. í árslok 2014 fyrir A og B hluta. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 5.508 millj. kr.

Ársreikningurinn í heild sinni er að öðru leyti aðgengilegur á heimasíðu Fljótsdalshéraðs.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir framlagðan samstæðureikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014 við síðari umræðu, en fyrri umræða um hann fór fram 1. apríl sl. Ársreikningurinn var jafnframt sendur Kauphöllinni til birtingar sama dag, fyrir fund bæjarstjórnar.
Með ársreikningum liggja einnig fyrir eftirfarandi gögn.
a) Skýrsla löggiltra endurskoðenda.
b) Sundurliðunarbók fyrir alla sjóði og fyrirtæki samstæðunnar.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir að boða til almenns borgarafundar þriðjudaginn 28. apríl n.k. kl. 20:00 þar sem ársreikningurinn verður kynntur.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.