Ársreikningur 2015

Málsnúmer 201604002

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 336. fundur - 06.04.2016

Hlynur Sigurðsson endurskoðandi KPMG, mætti á fundinn og kynnti ársreikning og endurskoðunarskýrslu Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2015. Einnig fór Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri í upphafi yfir verklag við afgreiðslu ársreikningsins og helstu niðurstöðutölur úr rekstri Fljótsdalshéraðs árið 2015. Öllum bæjarfulltrúum stóð til boða að sitja fundinn undir kynningu Hlyns.

Jafnframt svöruðu þeir spurningum fundarmanna varðandi ársreikninginn og endurskoðunarskýrsluna.

Að lokinni kynningu, var þeim þökkuð koman og greinargóðar upplýsingar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarráð samþykkir að vísa ársreikningi og endurskoðunarskýrslu Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2015 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Jafnframt er fjármálastjóra falið að senda umrædd gögn strax til Kauphallarinnar til birtingar þar, að lokinni áritun bæjarráðs og bæjarstjóra, eins og reglur segja til um.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 235. fundur - 06.04.2016

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði fram til fyrri umræðu ársreikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2015, ásamt endurskoðunarskýrslu.
Ársreikningurinn hefur þegar verið birtur í Kauphöllinni, samkvæmt reglum þar um.
Einnig tók Anna Alexandersdóttir til máls um
ársreikninginn.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi og endurskoðunarskýrslu Fljótsdalshéraðs 2015 til annarrar umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 235. fundur - 06.04.2016

Afgreitt undir lið 2 í fundargerðinni.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 337. fundur - 11.04.2016

Á fundi bæjarstjórnar þann 6. apríl sl. var ársreikningi Fljótsdalshéraðs 2014, ásamt endurskoðunarskýrslu, vísað til síðari umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarráð samþykkir að vísa ársreikningi Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2015, ásamt fylgigögnum, til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 236. fundur - 20.04.2016

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði ársreikning Fljótsdalshéraðs 2015, ásamt fylgigögnum fram til síðari umræðu. Aðrir sem til máls tóku um ársreikninginn voru Þórður Mar Þorsteinsson og Gunnhildur Ingvarsdóttir.

Helstu niðurstöðutölur eru sem hér segir:

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2015 námu 3.729 millj. kr. samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 3.308 millj. kr.
Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir námu alls 2.974 millj. kr. í samanteknum ársreikningi 2015 fyrir A og B hluta, þar af námu rekstrargjöld A hluta 2.813 millj. kr. Afskriftir ársins í A og B hluta námu 286 millj. og þar af 174 millj. í A hluta. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 414 millj. í samanteknum A og B hluta, þar af 311 millj. í A hluta.
Eftir fjármagnsliði og afskriftir var rekstarafkoma ársins jákvæð um 46 millj. kr. í samanteknum A og B hluta. Þar af var afkoma A-hluta jákvæð um 11 millj. kr. Fyrir fjármagnsliði var rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð um 469 millj. kr., þar af 322 millj. kr. í A hluta.
Veltufé frá rekstri var jákvætt um 452 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af er veltufé frá rekstri í A hluta jákvætt um 284 millj. kr.
Fjárfestingahreyfingar ársins námu nettó 475 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af 50 millj. í A hluta.
Lántökur námu 387 millj. kr., en afborganir af lánum og leiguskuldbindingum námu 503 millj. kr. á árinu 2015.
Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 8.979 millj. kr. í árslok 2015 fyrir A og B hluta, þar af nema heildareignir A hluta 5.595 millj. kr. í árslok 2015.

Heildarskuldir og skuldbindingar námu 8.791 millj. kr. í árslok 2015 fyrir A og B hluta. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 5.459 millj. kr.

Ársreikningurinn í heild sinni er að öðru leyti aðgengilegur á heimasíðu Fljótsdalshéraðs.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir framlagðan samstæðureikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2015 við síðari umræðu, en fyrri umræða um hann fór fram 6. apríl sl. og var hann birtur í Kauphöllinni þann sama dag.

Með ársreikningi liggur einnig fyrir endurskoðunarskýrsla KPMG.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir að boða til almenns borgarafundar þriðjudaginn 10. maí n.k. kl. 20:00 þar sem ársreikningurinn verður kynntur.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 236. fundur - 20.04.2016

Afgreitt undir lið 2 í þessari fundargerð.