Ársreikningur 2018

Málsnúmer 201903001

Vakta málsnúmer

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 461. fundur - 06.03.2019

Eftirtaldir bæjarfulltrúar sátu kynningu á árreikningi 2018 undir fundi bæjarráðs. Steinar Ingi Þorsteinsson, Kristjana Sigurðardóttir, Björg Björnsdóttir, Hannes Hilmarsson, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Karl Lauritzson og Anna Alexandersdóttir.
Kynningin hófst kl. 14:00:

Magnús Jónsson endurskoðandi KPMG, mætti á fundinn og kynnti ársreikning og endurskoðunarskýrslu Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2018. Einnig bætti Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri við upplýsingum og skýringum. Öllum bæjarfulltrúum og fulltrúum nefnda, stóð til boða að sitja kynningu endurskoðanda á ársreikningum.

Endurskoðandi og fjármálastjóri svöruðu einnig fyrirspurnum fundarmanna varðandi ýmsa þætti ársreikningsins. Að lokinni kynningu var þeim þökkuð koman og greinargóðar upplýsingar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarráð samþykkir að vísa ársreikningi og endurskoðendaskýrslu fyrir árið 2018, til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Jafnframt er fjármálastjóra falið að senda ársreikninginn til Kauphallarinnar til birtingar þar, að lokinni áritun bæjarráðs og bæjarstjóra, eins og reglur segja til um.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 290. fundur - 06.03.2019

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn ársreikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2018, ásamt drögum að endurskoðunarskýrslu. Ársreikningurinn hefur þegar verið birtur í Kauphöllinni, samkvæmt reglum þar um.

Aðrir sem til máls tóku um ársreikninginn voru í þessari röð: Björg Björnsdóttir, Karl Lauritzson, Gunnhildur Ingvarsdóttir og Anna Alexandersdóttir sem öll fögnuðu þeim góða árangri sem niðurstaða ársreikningsins ber vott um. Jafnframt fögnuðu þau því hversu vel hefur tekist að halda samþykktar fjárhagsáætlanir.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi og drögum að endurskoðunarskýrslu Fljótsdalshéraðs til annarrar umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 463. fundur - 18.03.2019

Bæjarráð samþykkir að vísa ársreikningi Fljótadalshéraðs 2018, ásamt fylgigögnum, til annarrar umræðu í bæjarstjórn.
Fyrir lá ábyrðar- og skuldbindingayfirlit Fljótsdalshéraðs í árslok 2018 sem bæjarráð staðfesti og einnig er vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarráð leggur til að haldinn verði borgarafundur til kynningar á ársreikningum mánudaginn 25. mars kl. 19:30.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 291. fundur - 20.03.2019

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði fram ársreikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2018 til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Helstu niðurstöðutölur eru sem hér segir:

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2018 námu 4.491 milj. kr. samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 4.044 millj. kr.
Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir námu alls 3.536 millj. kr. í samanteknum ársreikningi 2017 fyrir A og B hluta, þar af námu rekstrargjöld A hluta 3.384 millj. kr. Afskriftir ársins í A og B hluta námu 281 millj. og þar af 170 millj. í A hluta. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 448 millj. í samanteknum A og B hluta, þar af 359 millj. í A hluta.
Eftir fjármagnsliði og afskriftir var rekstrarafkoma ársins jákvæð um 209 millj. kr. í samanteknum A og B hluta. Þar af var afkoma A-hluta jákvæð um 131 millj. kr. Fyrir fjármagnsliði var rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð um 673 millj. kr., þar af 490 millj. kr. í A hluta.
Veltufé frá rekstri var jákvætt um 755 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af er veltufé frá rekstri í A hluta jákvætt um 518 millj. kr.
Fjárfestingahreyfingar ársins námu nettó 270 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af 176 millj. í A hluta.
Lántökur námu 243 millj. kr á árinu 2017 vegna uppgjörs á lífeyrisskuldbindingum við Brú Lífeyrissjóð, en afborganir af lánum og leiguskuldbindingum námu 535 millj. kr. á árinu 2018.
Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 9.144 millj. kr. í árslok 2018 fyrir A og B hluta, þar af nema heildareignir A hluta 5.727 millj. kr. í árslok 2018.

Heildarskuldir og skuldbindingar námu 8.145 millj. kr. í árslok 2018 fyrir A og B hluta. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 5.024 millj. kr.

Ársreikningurinn í heild sinni er að öðru leyti aðgengilegur á heimasíðu Fljótsdalshéraðs.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir framlagðan samstæðureikning Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2018 við síðari umræðu, en fyrri umræða um hann fór fram 6. mars sl. og var hann birtur í Kauphöllinni þann sama dag.
Með ársreikningi liggur einnig fyrir endurskoðunarskýrsla KPMG og ábyrgðar- og skuldbindingayfirlit í árslok 2018.

Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að boða til íbúafundar í Egilsstaðaskóla mánudaginn 25. mars kl. 19:30, þar sem ársreikningurinn verður kynntur.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.