Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 385

Málsnúmer 1705009F

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 257. fundur - 17.05.2017

Til máls tóku: Gunnar Jónsson, sem kynnti fundargerðina og lagði fram drög að bókunum. Stefán Bogi Sveinsson, sem ræddi lið 2.4 og lagði fram breytingatillögu. Sigrún Blöndal, sem ræddi lið 2.4. og kynnti bókun. Gunnar Jónsson, sem ræddi lið 2.4. Gunnhildur Ingvarsdóttir, sem ræddi lið 2.4. Stefán Bogi Sveinsson, sem ræddi lið 2.4. Páll Sigvaldason, sem ræddi lið 2.4 og bar fram fyrirspurn. Stefán Bogi Sveinsson, sem svaraði fyrirspurn. Anna Alexandersdóttir, sem ræddi lið 2.4. Gunnar Jónsson, sem ræddi lið 2.4 og svaraði fyrirspurn. Sigrún Blöndal, sem ræddi lið
2.4. Gunnhildur Ingvarsdóttir, sem ræddi lið 2.4 og Anna Alexandersdóttir, sem ræddi lið 2.4.

Fundargerðin lögð fram:

Kl.18:50 vék Guðmundur Sveinsson Kröyer af fundi og Karl Lauritzson tók sæti hans.
 • .1 201701003 Fjármál 2017
  Bókun fundar Til kynningar.
 • Bókun fundar Lögð fram til kynningar fundargerð aðalfundar Sláturhússins menningarseturs ehf. frá 15. maí 2017, ásamt árituðum ársreikningi fyrir árið 2016.
 • .3 201705045 Aðalfundur SSA 2017
  Bókun fundar Í bæjarráði var lagður fram tölvupóstur frá verkefnastjóra sveitarstjórnarmála hjá SSA. Þar er óskað eftir málum, sem sveitarstjórnir vilja setja á dagskrá aðalfundar SSA sem verður haldinn 29. til 30. september næstkomandi.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að vísa erindinu til nefnda sveitarfélagsins og óska eftir tillögum og málum til umfjöllunar á aðalfundinum. Bæjarstjórn óskar jafnframt eftir því að tillögur frá nefndum berist bæjarráði fyrir sumarleyfi nefnda.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • Bókun fundar Í bæjarráði voru lögð fram endurgerð drög að samningi milli Íþróttafélagsins Hattar og Fljótsdalshéraðs, um uppbyggingu við íþróttamiðstöðina á Egilsstöðum. Í bæjarráði voru gerðar smávægilegar breytingar á 9. grein samningsdraganna og þau síðan lögð fyrir, með áorðnum breytingum.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að bæjarstjóra verði falið að undirrita samningsdrögin, eins og þau liggja nú fyrir.

  Samþykkt með 6 atkv. meirihluta en 3 fulltrúar minnihluta greiddu atkv. á móti.

  Stefán Bogi Sveinsson lagði fram eftirfarandi breytingartillögu fh. B-listans.

  B-listi leggur fram eftirfarandi tillögu:
  Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að ganga til samninga við Íþróttafélagið Hött um gerð nýrrar viljayfirlýsingar vegna fyrirhugaðrar stækkunar á Íþróttamiðstöðinni á Egilsstöðum. Í viljayfirlýsingunni komi fram eftirfarandi:

  A)
  Íþróttafélagið muni láta hanna framkvæmdina út frá þeirri útfærslu sem er að finna í fyrirliggjandi samningsdrögum. Sveitarfélagið muni leggja fram fjármagn til slíkrar hönnunarvinnu.

  B)
  Að lokinni hönnun muni íþróttafélagið og sveitarfélagið í sameiningu vinna endanlega kostnaðaráætlun verksins.

  C)
  Sveitarfélagið muni á yfirstandandi ári ráðast í þær breytingar á anddyri og starfsmannaaðstöðu íþróttamiðstöðvarinnar sem gert er ráð fyrir að framkvæmdar verði á árinu samkvæmt fyrirliggjandi samningsdrögum.

  D)
  Verkefnum samkvæmt viljayfirlýsingunni verði lokið á yfirstandandi ári og endanleg ákvörðun um gerð samnings verði tekin fyrir lok ársins.

  Samhliða samþykkir bæjarstjórn að gerðar verði nauðsynlegar breytingar á fyrirliggjandi hönnun viðbyggingar við leikskólann Hádegishöfða og gert verði kostnaðarmat og verkáætlun vegna framkvæmdarinnar. Endanleg ákvörðun um tímasetningu framkvæmdarinnar verði tekin samhliða ákvörðun um stækkun íþróttamiðstöðvarinnar.

  Tillagan felld með 6 atkv. meirihluta, en 3 fulltrúar minnihluta greiddu henni atkvæði.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn samþykkir jafnframt að fela bæjarstjóra að vinna áfram að greiningu á möguleikum vegna viðbyggingar við leikskólann Hádegishöfða, í samræmi við fyrri ákvörðun bæjarráðs um forgangsröðun framkvæmda hjá sveitarfélaginu.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.


  Fulltrúar Á, D og L lista í bæjarstjórn telja uppbyggingu Íþróttamiðstöðvarinnar löngu tímabæra og mikið framfaraskref fyrir íbúa sveitarfélagsins. Mjög þröngt er orðið um starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar þ.e. starfsmannaaðstöðu, búningsaðstöðu og aðstöðu til allra Íþróttaiðkunar. Með samningi við íþróttafélagið Hött gefst tækifæri til að bæta úr því á hagkvæman hátt m.a. vegna þess hvaða leið er farin við fjármögnun verkefnisins og hakvæmni þess. Framkvæmdin er í samræmi við langtíma fjárfestingaáætlun sem samþykkt var af bæjarráði í desember 2013.
  Mikilvægt er að árétta að góð íþróttaaðstaða er forsenda öflugs íþróttastarfs, sem aftur á móti er öflugasta forvörnin fyrir ungt fólk. Því telur meirihluti bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs einsýnt að ganga skuli til samninga við Hött um uppbyggingu Íþróttamiðstöðvarinnar.
 • Bókun fundar Í bæjarráði var lagt fram bréf frá kvenfélaginu Bláklukkum dagsett 04.05, þar sem sveitarfélagið og íbúar þess eru hvattir til átaks í að fegra og bæta umhverfið. Bent er á að í sumar er 70 ára afmæli þéttbýlisins á Egilsstöðum og íbúar, fyrirtæki og sveitarfélagið því hvött til að leggja sérstaka áherslu á góða umgengni og fegrun umhverfisins.

  Eftirfarandi tillaga lögð fram:
  Bæjarstjórn tekur heilshugar undir með bréfritara og ítrekar hvatningu til íbúa, fyrirtækja og stofnanna um að snyrta lóðir og nánasta umhverfi. Erindinu að öðru leyti vísað til verkefnisstjóra umhverfismála og umhverfis- og framkvæmdanefndar.

  Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
 • .6 201702061 Ungt Austurland.
  Bókun fundar Í vinnslu.
 • Bókun fundar Lagt fram til kynningar.